Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 20 november 1909 -27 november 1924
Puus Arrendetorp under Puus 1:1, “Rodins torp” (avregistrerat nummer) 1884 - 15 november 1901
Starrarps Ora 1:60 (avregistrerat nummer) 20 november 1909 - 9 juli 1919
Starrarps Ora 1:59 20 november 1909 - 27 november 1924
Bjälkhult 1:18 (avregistrerat nummer) 9 september 1931 - 21 september 1936
Bjälkhult 1:18 (avregistrerat nummer) 3 november 1920 - 21 augusti 1922
Bjälkhult 1:17 (avregistrerat nummer) 9 september 1931 - 21 september 1936
Bjälkhult 1:17 (avregistrerat nummer) 3 november 1920 - 21 augusti 1922
Bjälkhult 1:16 (avregistrerat nummer) 9 september 1931 - 21 september 1936
Bjälkhult 1:16 (avregistrerat nummer) 3 november 1920 - 21 augusti 1922
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 20 november 1919 - 27 november 1924
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 20 november 1919 - 27 november 1924
Starrarp 3:24 (aktuellt nummer) 7 april 1927 - 21 september 1936
Starrarp 3:22 (aktuellt nummer) 7 april 1927 - 21 september 1936
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 26 mars 1919 - 2 mars 1920
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 november 1888 - 7 maj 1892

Pehr Nilsson var född den 10 december 1854 i Puus och han var son till tidigare arrendatorerna Nils Peter Carlsson och hans hustru Ingar Svensdotter. Pehr gifter sig den 28 december 1883 med Anna Maja Lundgren som var född den 24 november 1844 i Östraby. Anna Maja var dotter till husmannen Jonas Lundgren och hans hustru Elna Nilsdotter i Magnaröd i Östraby. Familjen arrenderar torpet fram till den 5 november 1901 då dom flyttar till Långaröd. Familjen är senare bosatt på Starrarp nr 6 och där Anna Maja avlider den 28 augusti 1924 utav andtäppa. Pehr flyttar senare till Starrarp nr 3 och där avlider Pehr den 23 juni 1936 utav gallsten.

Bouppteckning efter Anna Lundgren som avled i Starrarp den 28 augusti 1924.

Den 27 november 1924 förrättades bouppteckning efter hustrun Anna Lundgren i Starrarp, gift före 1921 och död den 28 augusti 1924 och efterlämnade i äktenskapet med efterlevande mannen Per Nilsson Saxberg, sammanavlade barnen:
dottern Maria ogift men myndig
dottern Frida ogift men myndig
I bouppteckningen upptogs fastigheterna Starrarp nr 6, 17/192 mantal, Starrarp nr 3 136/6480 mantal och Starrarps Ora nr 1 3/640 mantal som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat och som upptogs till taxeringsvärdet på 15 600 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 24 040 kr och det fanns skulder på 4 500 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 19 540 kr.

Bouppteckning efter Per Nilsson Saxberg som avled i Starrarp den 23 juni 1936.

Den 21 september 1936 förrättades bouppteckning efter änklingen Per Nilsson Saxberg i Starrarp, född år 1854, död den 23 juni 1936 och efterlämnade såsom dödsbodelägare barnen:
dottern Frida Saxberg, Starrarp
dottern Maria Saxberg, Starrarp
Båda ogifta och myndiga. I bouppteckningen upptogs fastigheterna 73/6480 mantal och 31/3240 mantal Starrarp nr 3, Starrarp nr 3:22 och 3:24 enligt lagfartsbevis den 1 september 1927 och upptogs till taxeringsvärdet på 5 000 kr. Fastigheten 9/256 mantal Bjälkhult nr 1, Bjälkhult 1:16, 1:17 och 1:18 enligt lagfartsbevis den 14 juni 1933 och upptogs till taxeringsvärdet på 4 500 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 10 228 kr och det fanns skulder på 300 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 9 928 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Frida Josefinfödd den 19 mars 1885 i Puus. Frida förblev ogift livet ut och bor kvar på föräldragården. Hon avlider den 6 maj 1971 i Starrarp nr 3.
Ida Mariefödd den 19 mars 1885 i Puus. Ida Marie förblev ogift livet ut och bor kvar på föräldragården. Hon avlider den 27 november 1953 i Starrarp 3:22.