Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Maria Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:19 (aktuellt nummer) 31 december 1889 - 14 september 1925