Välj en sida

Per Nilsson och Ingar Nilsdotter, Ingar Olsdotter, Hanna Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) före 1832 - 1858
Hårderup 2:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) före 1832 – ca 1853

Per Nilsson är född i Hårderup den 6 december och döpt 15 december 1793. Per var son till Nils Månsson och Ingar Pärsdotter i Hårderup. Per gifter sig med pigan Ingar Nilsdotter den 26 december 1820. Ingar var född den 2 mars 1799 och döpt den 3 mars 1799. Per och Ingar fick tre barn tillsammans och Ingar avled utav barnabörd den 21 september 1827 och begravdes den 30 september 1827. Ingar var dotter till åbon på Fränninge nr 20 Nils Nilsson och hans hustru.

Per gifter om sig den 29 februari 1828 med pigan Ingar Olsdotter ifrån Fränninge. Ingar var född i Fränninge den 10 januari och döpt den 18 januari 1801. Hon var dotter till Ola Jönsson och hans hustru Elna …dotter i Fränninge. Per och Ingar fick tillsammans två barn och Ingar avled den 5 december 1835 och begravdes den 13 december 1835. Dödsorsaken var “huvudvärk”.

Per gifter sig med Hanna Pehrsdotter den 19 juni 1836. Hanna är född i Fränninge den 18 december 1798. Hanna kom från Lövestad 1835. Dom får tillsammans två barn. Hanna är senare bosatt i Östraby och där hon avlider den 7 juli 1891.

I husförhörslängden för perioden 1850 – 1855 ändras Pers titel från Åbo till f. d. Åbo. F. d. Åbon Per Nilsson avlider den 5 september 1859 utav ålderdomssvaghet och jordfästes den 11 september 1859. Efterlämnar omyndiga barn. Blev 65 år gammal. Hustrun Hanna flyttar till Östraby Nr 10 (11/512 mantal) tillsammans med sönerna Pehr och Anders. Sonen Pehr står skriven i husförhörslängden som ”lösdrivare”. 1862 flyttade Hanna och sonen Pehr till Fränninge medan Anders flyttar till Östraby Nr 10 (32/512 mantal).

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 14 november och döpt den 18 november 1821 i Fränninge. Per och Ingar Nilssons barn. Flyttar till Skumparp 1839.
Bengtfödd 24 februari och döpt den 27 februari 1825 i Fränninge. Per och Ingar Nilsdotters barn. Bengt flyttar till Skumparp 1842.
Månsfödd 9 september och döpt den 11 september 1827 i Fränninge. Per och Ingar Nilsdotters barn. Övertar så småningom föräldragården.
Olafödd 27 september och döpt den 30 september 1829 i Fränninge. Per och Ingar Olsdotters barn. Ola flyttar till Ingelsta 1853. Ola Persson gifter sig den 1 december 1861 med Karin Rosenqvist född den 25 mars 1833 i Ingelstad. Familjen var folkbokförd i Hörby, bosatt på Tågarp nr 1 - 2. Ola avlider den 2 februari 1870 utav bröstinflamation.
Ingarfödd 5 september och döpt den 7 september 1832 i Frenninge. Ingar Persdotter flyttar till Ingelsta 1853 och till Hörby 1859. Ingar gifter sig den 30 december 1863 med Johannes Persson som var född den 27 juli 1833 i Östraby. Familjen är bosatt i Brunslöv i Östraby och där Ingar avlider den 5 mars 1911 utav hjärt- och bröstlidande. Johannes bor kvar och han avlider den 1 november 1921 utav ålderdom.
Pehrfödd 28 januari och döpt den 29 januari 1838 i Hårderup. Per och Hannas barn. Pehr flyttar till Skumparp 1857. Per Persson är ogift och folkbokförd i Östraby nr 10. Per avlider den 3 april 1904.
Andersfödd 16 juli och döpt den 19 juli 1841 i Hårderup. Per och Hannas barn. Anders flyttar till Fränninge Nr 26 1857. Åter 1858. Till Östraby 1859.