Per Nilsson och Christina Nilsson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:36 (aktuellt nummer) 20 februari 1937 - 4 juni 1946
Vallarum 7:32 (avregistrerat nummer) 5 februari 1920 - 11 januari 1938

Per Nilsson var född den 1 november 1876 i Östra Karaby och han var son till husmannen på Östra Karaby nr 11 Nils Månsson och hans hustru Maria Holmgren. Per gifter sig den 16 mars 1907 med Kristina Olsson som var född den 11 februari 1881 i Vallarum. Kristina var dotter till åbon på Vallarum Ola Månsson och hans hustru Bengta Mårtensson. Familjen övertar fastigheten Vallarum 7:36 1937 och brukar fastigheten fram till 19946 då Per avlider den 10 april 1946 utav magkräfta. Kristina fortsätter att bruka gården fram till 1954. Kristina avlider den 18 januari 1956 på Vallarum 7:36.

Bouppteckning efter Per Nilsson som avled på Vallarum nr 7 den 10 april 1946.

Bouppteckning efter Christina Nilsson, född Olsson som avled på Vallarum nr 7 den 18 januari 1956.