Per Nilsson och Anna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:19 (aktuellt nummer) 14 maj 1878 - 25 juni 1881
Starrarp 2:17 (avregistrerat nummer) 1878 -
Starrarp 2:3 (avregistrerat nummer) 14 maj 1878 – 18 november 1879

Pehr Nilsson var son till den tidigare ägaren och övertog gården den 12 april 1873. Pehr var gift
med Anna Olsdotter som var född den 4 december 1848 i Ö Sallerup. Dom gifte sig den 4 april 1873.

Kommentar i kyrkboken:

”dessa makar blivit av kyrkorådet den 22 juli 1876 förmanade att lefva i enighet och sämja. Per
Nilsson skild från sin förlupna hustru Anna Olsdotter i Lunds Domkapitels skiljedom av 27 mars
1878 med rättighet för honom att andra äktenskap ingå”

Anna Olsdotter född 4 december 1848 emigrerar till Amerika 10 april 1878. Per gifter om sig med Anna Olsdotter, född 10 maj 1847 i Fränninge. Anna kom från Hårderup nr 8. Pehr Nilsson avlider den 20 juni 1880 utav koppor i en ålder av 35 år 8 månader och 7 dagar. Anna Olsdotter avlider den 29 juni 1880 utav koppor i en ålder av 33 år 1 månad och 19 dagar.

Bouppteckning efter Pehr Nilsson som avled den 20 juni 1880 och hans hustru Anna Olsdotter som avled den 29 juni 1880.

Den 6 juli 1880 förrättades bouppteckning efter avlidne åbon Pehr Nilsson och dennes jämväl avlidna hustru Anna Olsdotter på Starrarp nr 2 som avlidit Pehr Nilsson den 20 juni och Anna Olsdotter den 29 juni och vilka efterlämnade såsom arvingar efter Pehr:
brodern Ola Nilsson vistande i Australien
systern Anna Nilsdotter gift med åbon Hans Nisson i Sniberup
systern Ingar Nilsdotter gift med åbon Nils Jönsson i Tengelsås
systern Kersti ogift
systern Elna, avliden men efter lämnade barnen Nils, Anders,
och arvingarna efter Anna:
Fadern Ola Nilsson på Hårderup nr 8 samt syskonen
brodern Nils Olsson, Vallarum nr 15
brodern Jöns Olsson i Viarp
brodern Ola Olsson Starrarp nr 2, avliden men efterlämnade barnen, Nils, Anders, Olof, Elna, Ingar
I bouppteckningen upptogs skatterusthållet Starrarp nr 2 med växande gröda till ett värde av 3 800 kr. Dom samlade tillgångarna uppgick till 5 540 kr samt att det fanns skulder på 3 828 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 1 712 kr.