Välj en sida

Per Nilsson och Anna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:19 (aktuellt nummer) 14 maj 1878 - 25 juni 1881
Starrarp 2:17 (avregistrerat nummer) 1878 -
Starrarp 2:3 (avregistrerat nummer) 14 maj 1878 – 18 november 1879

Pehr Nilsson var son till den tidigare ägaren och övertog gården den 12 april 1873. Pehr var gift
med Anna Olsdotter som var född den 4 december 1848 i Ö Sallerup. Dom gifte sig den 4 april 1873.

Kommentar i kyrkboken:

”dessa makar blivit av kyrkorådet den 22 juli 1876 förmanade att lefva i enighet och sämja. Per
Nilsson skild från sin förlupna hustru Anna Olsdotter i Lunds Domkapitels skiljedom av 27 mars
1878 med rättighet för honom att andra äktenskap ingå”

Anna Olsdotter född 4 december 1848 emigrerar till Amerika 10 april 1878. Per gifter om sig med Anna Olsdotter, född 10 maj 1847 i Fränninge. Anna kom från Hårderup nr 8. Pehr Nilsson avlider den 20 juni 1880 utav koppor i en ålder av 35 år 8 månader och 7 dagar. Anna Olsdotter avlider den 29 juni 1880 utav koppor i en ålder av 33 år 1 månad och 19 dagar.

Bouppteckning efter Pehr Nilsson som avled den 20 juni 1880 och hans hustru Anna Olsdotter som avled den 29 juni 1880.