Per Nilsson och Anna Maria Nilsson, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:49 (aktuellt nummer) 6 november 1901 - 21 oktober 1926
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 4 februari 1929 - 1 september 1949

Per Nilsson var född den 7 juni 1885 i Fränninge och han var son till den tidigare ägarna av fastigheten Vallarum 6:5 Nils Larsson och hans hustru Ingar Persson. Per gifter sig den 16 mars 1917 med Anna Maria Persson som var född den 17 juli 1889 i Långaröd. Anna Maria var dotter till åbon på Hemmeneköp nr 1 Per Persson och hans hustru Johanna Mårtensdotter. Per och Anna Maria bosätter sig på Anna Marias föräldragård i Långaröd och dom behåller även Per föräldragård på Vallarum 6:3. Per och Anna Maria är senare bosatta på Nyåkra 1:56, Hörby och där Anna Maria avlider 15 februari 1966. Per bor kvar i Nyåkra och han avlider den 18 oktober 1973.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Per Nilsson redovisade i jordbruksräkningen 1944 att fastigheten omfattade totalt 6 hektar varav 2,9 hektar va åkermark och 3 hektar var skogsmark. I övrigt fanns ingen gödselstad eller urinbrunn och det fanns inga jordbruksmaskiner. Det fanns ej vatten och avlopp indraget i boningshus eller i stallarna och det fanns ingen elektricitet installerad.

Barn

NamnBeskrivning
Ruth Elvirafödd den 7 juni 1917 i Långaröd. Ruth Elvir Nilsson gifter sig den 7 augusti 1936 med Johan Elof Nilsson som var född den 22 november 1909 i Hörby. Familjen var bosatt på Nyåkra och har senare adressen postlåda 606 och här avlider Ruth Elvira den 30 november 1992. Johan Elof bor kvar och han avlider den 12 maj 1994.
Nils Alvarfödd den 1 juli 1920 i Långaröd. Nils Alvar Venebrand gifter sig den 30 april 1947 med Edit Linnea Venebrand som var född den 24 oktober 1915 i Svedala. Nils Alvar var snickerifabrikör och familjen var bosatt på Tjörnarp 3:43 och man flyttar till Södra Sandby 23 under 1950-talet där Nils Alvar fortsätter att arbeta som snickerifabrikör. Familjen var senare bosatt på Backgatan 89 i Södra Sandby och där Nils Alvar avlider den 15 december 2005. Edit Linnea flyttar till Sundholmsgatan 40 i Limhamn och hon avlider den 9 april 2009.