Per Nilsson och Anna Nilsson, född Månsson

Per Nilsson var född den 6 mars 1883 i Brösarp och han var son till åbon på Bertilstorp nr 3 Nils Pehrsson och hans hustru Anna Nilsdotter. Per kom från Brösarp den 3 april 1918 till Starrarp nr 7 och han gifter sig med Anna Månsson som var dotter på gården och dotter till Måns Nilsson och hans hustru Elna Johansson. Måns och Elna var arrendatorer av marken som ägdes av Ågerups fideikommiss. Per och Anna övertar arrendeavtalet och köper senare marken. Familjen bor kvar fram till den 21 mars 1947 då man flyttar till Västerstad och dom bosätter sig på Gummastorp 5:26 i Askeröd. Här avlider Per den 22 april 1974. Anna flyttar senare till Nya Torg 2 i Höör och hon avlider den 5 februari 1984.

Per och Anna Nilsson äger och brukar fastigheterna Starrarp 7:2 och 7:3 i slutet av 1944. Fastigheten omfattade 77 hektar varav 25,5 hektar var åkermark och 51 hektar var skogsmark. Det fanns en gödselstad byggd av cement och man hade investerat i flera jordbruksmaskiner. Vattenledning var indragen i stallarna och i boningshuset. Elektricitet var indraget för belysning.