Per Nilsson, Nils Nilsson och Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:10 (aktuellt nummer) - 20 oktober 1893
Starrarp 3:13 (avregistrerat nummer) 1893 - 14 juni 1894
Starrarp 3:12 (avregistrerat nummer ) 1893 - 14 juni 1894