Per Nilsson Lejon (änkeman efter Lovisa Göransson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:28 Stjärnelund (aktuellt nummer) 4 februari 1880 - 28 mars 1882