Per Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 14 mars 1865 - 14 mars 1865