Per Nilsson och Bengta Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:5 (avregistrerat nummer) 29 augusti 1884 - 2 april 1898
Skumparp 1:11 (avregistrerat nummer) 26 mars 1886 – 3 april 1920
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 29 augusti 1884 - 2 november 1898

Per Nilsson föddes i Frenninge den 5 oktober 1862 och han var son till åbon Nils Persson och hans hustru Hanna Nilsdotter i Molleröd.Per gifte sig den 16 juli 1886 med Bengta Nilsson som var född i Everöd den 1 juli 1859. Per kom från Målleröd den 28 juli 1886 där han arbetade som dräng och Bengta kom från Tryde den 28 juli 1886. Dom gifte sig 1886. Familjen brukar gården fram till att Per avlider den 21 januari 1920 utav lungtuberkulos. Dödsbodelägarna efter Per driver gården fram till 1925 då den säljs. Senare är Bengta bosatt på Fränninge 7:30 och hon avlider den 1 augusti 1949.

Bouppteckning efter Per Nilsson som avled på Skumparp den 21 januari 1920.

Bouppteckning efter Bengta Nilsson som avled på Fränninge nr 7 den 1 augusti 1949.

Barn

NamnBeskrivning
Johanna Theresiafödd 6 juni 1887 i Frenninge. Johanna Terasia Persson flyttade till Ö Sallerup den 9 9 november 1906. Johanna Teresia var läarinna ett stort antal år i Guddastad i Hörby. Johanna Teresia är ogift hela livet och hon är senare bosatt på Fränninge nr 7 och där hon avlider den 12 maj 1977.
Nils Gustaffödd 2 juli 1888 i Frenninge. Nils Gustaf Persson flyttade till Harlösa den 10 juni 1920. Nils bor i Alestad som bonde. Nils gifter sig den 27 mars 1920 med Anna Johanna Nilsson som var född den 17 april 1894 i Östra Kärrstorp. Familjen var senare bosatt på Fränninge 7:30 och där Anna Johanna avlider den 11 november 1967. Nils bor kvar och han avlider den 8 april 1972.
Anna Elidafödd 25 oktober 1890 i Frenninge. Anna Elida Persson flyttade till Ö Kärrstorp 9 oktober 1915. Anna Elida gifter med lantbrukaren Otto Persson i Rönås den 1 augusti 1913. Famijen var bosatt på Rönås nr 8 och där avlider Otto den 22 februari 1978. Senare bor Anna Elida på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 9 augusti 1985.
Anders Teodorfödd 21 april 1898 i Frenninge. Till Lund Domkyrkoförsamling den 26 juli 1918. Kom tillbaks 1920. Avlider den 13 februari 1925 utav tuberkulos i lungorna och efter att ha vistats på Orups sanatorium.