Per Mårtensson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:53 (aktuellt nummer) 10 april 1900 - 2 november 1901