Per Mårtensson och Anna Persdotter och Ingar Henriksdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 17 juli 1878 - 16 juli 1882
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 20 oktober 1876 - 17 juli 1878
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 8 februari 1875 - 19 oktober 1876
Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer) 20 oktober 1876 - 16 juli 1882
Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer) 20 oktober 1876 - 16 juli 1882
Starrarps Ora 1:23 (avregistrerat nummer) 20 oktober 1876 - 16 juli 1882

Per Mårtensson var född den 12 januari 1833 i Fränninge och han var son till rusthållaren Mårten Erlandsson och hans hustru Bengta Nilsdotter. Per gifter sig den 11 april 1861 med Anna Persdotter född den 14 september 1829 i Fränninge nr 23. Anna hade en tvillingsyster Karna. Anna och Karnas föräldrar var rusthållaren på Fränninge nr 23 Per Nilsson och hans hustru Elna Andersdotter. Anna avlider den 7 november 1875 och Per gifter om sig den 11 november 1876 med Ingar Henriksdotter född den 10 juli 1844 på Vallarum nr 3. Ingar var dotter till åbon Henrik Simonsson och hans hustru Bengta Nilsdotter. Per avlider den 3 februari 1881 utav koppor och då flyttar Ingar till Långaröd där hon gifter om sig den 21 juli 1882 med åbon på Farhult nr 2 men hon avlider redan den 8 november 1882 utav barnsbörd.

Bouppteckning efter Anna Persdotter som avled i Starrarps Ora den 7 november 1875.

Bouppteckning efter Per Mårtensson som avled i Starrarps Ora den 3 februari 1881.

Barn

NamnBeskrivning
Nils född den 2 oktober 11861 i Starrarps Ora. Nils Emigrerar till Amerika den 19 april 1880.
Elnafödd den 1 maj 1866 i Starrarps Ora. Elna Persson gifter sig den 17 september 1891 med åbon på Vallarum nr 8 Bengt Andersson. Elna är senare bosatt på Fränninge nr 28 där hon avlider den 22 januari 1907 utav tuberculos.