Per Mårtensson (änkeman efter Marna Jönsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:34 Syremöllan (avregistrerat nummer) 9 juli 1887 - 5 mars 1889