Per Månsson och Ingar Månsson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 11 mars 1897 - 27 februari 1926
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 4 december 1901 - 27 februari 1926
4 december 1901 - 27 februari 1926
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) 11 mars 1897 - 27 februari 1926

Per Månsson föddes den 29 november 1854 i Eljaröd och gift med Ingar Nilsson född 7 januari 1858 i Hårderup. Drängen på Hårderup 9 och pigan på samma gård Ingar Nilsdotter gifte sig den. 9 november 1883 i Fränninge. Familjen flyttade till Hårderup 1:3 från Hårderup 9 1897. Dom bor kvar på Hårderup 1:3 och där Per avlider den 11 januari 1926 utav kräfta i levern efter att ha varit på Hörby lasarett under en period. Ingar bor kvar på Hårderup nr 1 fram till sin död den 23 juni 1934 utav ålderdomssvaghet.

Dödsannons för Olof Månsson ur den amerikanska tidningen Vestkusten som utkom den 24 juni 1954.

Den amerikanska tidningen Vestkusten som utkom den 24 juni 1954

Bouppteckning för Per Månsson som avled den 11 januari 1926.

Den 27 februari 1926 förrättades bouppteckning efter åboen Per Månsson på Hårderup nr 1, gift före 1921 och död den 11 januari 1926, samt efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Ingar Månsson, född Nilsson samt barnen:
Dottern Maria Persson i Hårderup, ogift.
Sonen fanjunkaren J Lunnér i Ystad, gift före 1921 med Anna Lunnér.
Dottern Anna, gift före 1921 med Dir. Karlsson, båda vistande i Amerika.
Sonen Olof Persson, vistande i Amerika, ogift.
Sonen tulluppsyningsmannen Nils M. Persson i Malmö, ogift.
Sonen Hilding Persson i Hårderup, ogift.
I dödsboet ingick fastigheten 1/72 mantal nr 1 Hårderup och 5/2048 mantal Hårderup nr 4 samt en från 1/16 mantal Hårderup nr 6 avsöndrad torvjordlott med en rymd på 9,7 kappland vilka tillsammans upptogs i bouppteckningen till taxeringsvärdet 3 700 kr.
Sammanlagt fanns tillgångar på 4 642 kr samt skulder på 625 kr vilket ger en behållning i boet på 4 017 kr.

Bouppteckning för Ingar Nilsson som avled den 23 juni 1934.

Den 29 juni 1934 förrättades bouppteckning efter änkan Ingar Månsson, född Nilsson från Hårderup nr 1, Ingar Månsson var född 1858 och avled den 23 juni 1934 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare
dottern Maria, gift år 1928 med fanjunkaren Emil Ehrman i Hårderup.
sonen fanjunkaren Johan Lunnér i Snogeröd, gift 1918 med Anna Lunnér.
dottern Anna gift med Robert Karlsson, vistande å känd ort i Amerika.
sonen Olof Månsson, gift med Ellida Månsson, vistande å känd ort i Amerika.
sonen tulltjänstemannen N M Persson i Malmö, ogift.
sonen handlaren Hilding Persson i Hårderup, gift år 1932 med Signe Persson.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 3 050 kr samt skulderna till 324 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 726 kr.

Barnen Anna och Olof emigrerade till USA. Länk till Anna Persson emigrerade 1904

Länk till Olof Månsson emigrerade 1909

 

Barn

NamnBeskrivning
Ida Mariafödd 26 februari 1884 i Hårderup. Var sömmerska och flyttade till Malmö den 31 maj 1917. Maria Ehrman, född Persson gifter sig den 21 april 1928 i Frän- ninge med fanjunkaren och änklingen på Vallarum nr 5, Emil Olsson Ehrman. Emil var född den 22 maj 1884 i Långaröd och familjen var skriven på Hårderup nr 1. Emils första hustru var vid sitt frånfälle skriven i Ystad. Emil och Maria var skrivan på Hårderup 1:13 och där Emil avlider den 2 oktober 1946 och där Maria avlider den 29 augusti 1958.
Johannesfödd 21 augusti 1886 i Hårderup. Flyttade till Ystad 16 november 1903. Johannes var fanjunkare. Johannes Persson Linner gifter sig den 7 december 1918 med Anna Maria Viktoria Lunnér född den 20 augusti 1893 i Tryde. Familjen var folkbokförd i Gudmundtorps socken och där Johannes avlider den 11 mars 1942. Anna Maria Viktoria är under en period bosatt på van Durens väg V 12 A i Lund men är 1975 bosatt i Husie i Malmö. Hon avlider den 5 november 1975.
Annafödd 29 september 1888 i Hårderup. Emigrerade till Amerika den 7 april 1904Anna och Olof som emigrerade till Nordamerika hade båda som mål att komma till St Paul i Minnesota..
Oloffödd 5 april 1891 i Hårderup. Emigrerade till Norra Amerika den 15 september 1909. Anna och Olof som emigrerade till Nordamerika hade båda som mål att komma till St Paul i Minnesota.
Nils Martinfödd 28 februari 1894 i Hårderup. Flyttade till Ystad den 9 december 1912. Nils Martin arbetade som tulluppsyningsman. Nils Martin gifte sig den 4 oktober 1936 och dom var bosatta på Nobelvägen 42 i Möllevången i Malmö. Han avlider den 6 september 1966.
Per Hildingfödd 22 oktober 1897 i Hårderup. Per Hilding Persson gifter sig den 15 feb- ruari 1932 med Signe Elisabet Persson född i Malmö Caroli den 16 juli 1908. Familjen var folkboförd i Fränninge på Hårderup 3:4 och han arbetade som handlare. Per Hilding avlider den 19 augusti 1956 och Signe Elisabet avlider den 24 juli 1973.