Per Månsson och Hanna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:13 (aktuellt nummer) 1 april 1889 - 29 september 1919
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 januari 1878 - 30 november 1885

Per Månsson är född i Söfvestad den 3 november 1849 och Per var son till husmannen Måns Mårtensson och hans hustru Elsa Håkansdotter på Örsjö nr 4 i Sövestad. Per gifter sig den 27 oktober 1877 i Tranås med åbodottern Hanna Olsdotter. Paret kom till Hårderup i oktober 1877. Hanna föddes i St Herrestad den 28 februari 1858. Hanna var dotter till åbon på Stora Herrestad nr 37 Ola Andersson och hans hustru Karna Nilsdotter. Familjen flyttar till Skumparp den 7 november 1888. Per Månsson avlider den 8 juli 1919 i hjärnblödning och begravdes den 12 juli. Ligger begravd på Fränninge kyrkogård, gravnummer FR 10 152, 153 tillsammans med sin hustru Hanna Månsson, född Olsdotter som avled den 19 januari 1934 och begravdes den 26 januari. Hanna avled utav hjärnblödning och astma. Efter att Per avlidit flyttade Hanna till Frenninge nr 7 och deras son Olof Persson och hans hustru Julia Nilsson. Dödsboet efter Per Månsson äger fastigheten i Skumparp fram till sommaren 1921.

Bouppteckning efter Per Månsson som avled den 8 juli 1919.

Den 29 september 1919 förrättades bouppteckning efter åboen Per Månsson i Skumparp som avled den 8 juli 1919 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Hanna Ohlsdotter samt barnen:
Kersti Persson i Trelleborg
Anna gift med lantbrukaren Gustaf Larsson i Sälshög.
Elin gift med Packmästare Johan Persson i Trelleborg.
Olof Persson vistades i hemmet.
Nils Persson som vistades i hemmet.
Magnus Persson i Trelleborg.
Erland Persson som vistades i hemmet.
Olga gift med lantbrukaren Jöns Larsson i Gärmundtorp.
samt Frida Persson född den 20 augusti 1899.

Värdet på arvet var lösöre, djur och övrigt värderat till 7396 kr, fastigheten i Skumparp 1 om 407/8192 mantal värderad till 8500 kr samt att man hade skulder på 1999 kr. Behållningen var således 13896 kr att fördela mellan arvingarna.

Bouppteckning efter att Hanna Månsson, född Olsdotter som avled den 19 januari 1934.

Den 19 februari 1934 upprättades bouppteckning efter Hanna Månsson änka efter Per Månsson och bosatt på Fränninge nr 7 och som avled den 19 januari 1934. Som sterbhusdelägare är:
dottern, änkefru Anna Larsson i Sälshög, Tomelilla.
dottern Elin, gift 1912 med lantbrukaren Johan Persson i Ullstorp, Tomelilla.
sonen, fabrikören Olof Persson i Fränninge, gift år 1930 med Julia Persson.
sonen, lantbrukare Nils Persson i Fru Ahlstad, gift år 1925 med Elina Persson.
sonen, kyrkoherden Magnus Frennby i Stora Köpinge, gift år 1929 med Elin Frennby.
sonen, byggmästaren Erland Persson i Sjöbo, gift år 1924 med Edith Persson.
dottern Olga gift år 1919 med lantbrukaren Jöns Larsson i Germundtorp.
dottern, hushållerskan Frida Persson i Barsebäck, ogift.
Lösöret och fodringar och skulder värderas till 11 975 kr. Hanna hade även skrivit i testamente att dottern Frida skall erhålla 1000 kr innan resterande medel fördelas

Barn

NamnBeskrivning
Kersti Perssonfödd 12 juli 1877 i Tranås. Kersti flyttar till Tosterup den 29 november 1897 för att arbeta som piga på Tosterups Säteri hos familjen Ehrensvärd. Den 18 oktober 1902 flyttar Kersti till Kågeröd, till Knutstorp för att arbeta som piga hos familjen Wachtmeister. Flyttar tillbaka till Frenninge församling den 20 april 1904 till Skumparp. Flyttar till Trelleborg 1906. Kersti förblir ogift och hon är bosatt i Vallen III i Trelleborg och hon avlider den 5 mars 1933 utav äggstockskräfta. Kersti var stadsbarnmorska i Trelleborg.
Annafödd 7 december 1881 i Hårderup. Flyttar till Tosterup 28 oktober 1902. Anna Larsson, född Persson gifter sig den 30 december 1903 med Karl Gustav Larsson som var född den 3 september 1879 i Onslunda. Familjen är bosatt på Sälshög nr 16 i Tryde och han avlider den 11 juli 1926. Anna flyttar senare till Hedeberga 7:19 i Spjutstorp och där hon avlider den 14 februari 1963.
Oloffödd 19 januari 1884 i Frenninge. Avled den 9 november 1885.
Elinfödd den 16 maj 1886 i Hårderup. Elin flyttar till Trelleborg 16 januari 1907. Elin Persson gifter sig den 18 oktober 1912 i Fränninge med Johan Persson som var född den 10 november 1863 i Ullstorp. Johan arbetar som tullpackhuskarl i Trelleborg. Familjen var bosatt på Ullstorp nr 14 och där Johan avlider den 17 september 1941. Senare flyttar Elin till Köpenhamnsvägen 34 C i Malmö och hon avlider den 4 november 1975.
Oloffödd den 19 september 1888 i Hårderup. Skulle ta över föräldragården men på grund av tuberkulos i benen omskolade han sig till toffelmakare. Han var verksam i Fränninge. Olof gifter sig den 21 september 1930 med Julia Persson som var född den 15 juni 1901 i Hyby, Familjen är bosatt på Fränninge 7:12 och där Olof avlider den 16 januari 1963. Julia flyttar till Västergatan 15 i Vollsjö och där hon avlider den 10 oktober 1991.
Nilsfödd 3 december 1890 i Skumparp. Nils flyttade till Borlunda 1919. Nils Persson gifte sig den 9 april 1925 och familjen är bosatt på kvarteret Svalan i Anderslöv och han avlider den 21 februari 1967.
Magnusfödd 15 februari 1893 i Skumparp. Till Trelleborg 6 juli 1917. Magnus tog namnet Frennby, blev efter studier, prästvigd i Lund. Studier som hans syster Kerstin bekostade. Magnus var kyrkoherde i St Köpinge. Magnus Frennby gifter sig den 22 maj 1929 med Elin Olivia Frennby som var född den 22 januari 1900 i Håslöv. Familjen är bosatt på Husmansvägen 25 i Lund och där Magnus avlider den 18 oktober 1970 och Elin Olivia avlider den 14 april 1990.
Erlandfödd 28 oktober 1895 i Skumparp. Erland flyttar till Ösbyholm 8 december 1911. Erland gifter sig den 19 april 1924 med Edit Eleonora Persson, född Nilsson den 22 december 1899 i Södra Åsum. Familjen är bosatt på Skolgatan 15 i Sjöbo och där Erland avlider den 11 januari 1972. Edit Eleonora är senare bosatt på Villagatan 14 i Sjöbo och hon avlider den 24 februari 1983.
Olga Carolina född 17 november 1897 i Skumparp. Olga Carolina flyttar till Trollenäs den 9 november 1914. Olga Carolina Larsson gifter sig i Fränninge den 27 september 1919 med Jöns Larsson som var lantbrukare i Germundtorp. Jöns var född den 15 april 1879 i Trollenäs. Familjen var bosatt på Östra Asmundtorp 10:5 och där Jöns avlider den 12 februari 1962. Olga Carolina är senare bosatt på Stabbarpshemmet i Eslöv och hon avlider den 9 april 1972.
Walfrida Elisabeth född 20 augusti 1899 i Skumparp. Walfrida Elisabeth flyttar till Trollenäs 4 november 1918. Walfrida Elisabeth Persson förblev ogift hela livet och hon var senare bosatt på Fränninge 7:12 och där hon avlider den 9 juni 1948.