Välj en sida

Per Larsson och Ingar Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:14 (aktuellt nummer) 6 september 1866 - 13 december 1880
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 september 1866 - 28 december 1878
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 24 februari 1886 - 3 april 1893
Hårderup 4:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 6 september 1866 - 28 december 1878

Fastigheten bildades 1875 vid en hemmansklyvning av fastigheten 4:3. Per Larsson föddes den 19 mars 1826 i Toarp och gifte sig den 23 juni 1836 med Ingar Bengtsdotter som var född 23 april 1836 i Hårderup. Familjen kom från Starrarp omkring 1870. Dom får tillsammans 10 barn. Pehr avlider den 5 januari 1879 i ”hjernfeber”. Ingar emigrerar till Amerika 1893 och återvänder till Hårderup 11 november 1897, för att åter emigrera till Amerika 20 augusti 1898.

Källa: Malmö Allehanda, 2 juli 1897.

Här intill ses annonsen när arvingarna efter Per Larsson utannonserar auktionen för att försälja fastigheten. Annonsen fanns införd i tidningen Malmö Allehanda den 2 juli 1879, ca ett halvår efter att Per avlidit.

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Pehr Larsson som avled den 5 januari 1879.

Den 2 april 1879 förrättades bouppteckning efter åboen Pehr Larsson på Hårderup nr 4 som avled den 5 januari 1879 och efter sig lämnat änkan Ingar Bengtsdotter samt barnen:
sonen Lars, myndig
sonen Bengt, myndig
sonen Nils, 17 år
sonen Olof, 12 år
sonen Edvard, 9 år
sonen Johan, 6 år
sonen Anders, 4 år
sonen Otto, 1 år
dottern Anna, 19 år
dottern Kjersti, 14 år
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 4 842 kr och skulderna uppgick till 3 810 kr vilket innebär att behållningen i bouppteckningen var 1 032 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Bengtfödd 1 april 1858 i Starrarp. Bengt flyttade till Mellby 19 september 1876 och återkom därifrån 13 februari 1878 och bodde i Malmö under perioden 1878 till 1882 då han återvände till Hårderup. Den 13 april 1885 emigrerar Bengt till Amerika.
Larsfödd 1 april 1858 i Starrarp. Lars flyttar till Malmö 7 januari 1876 och är handelselev. Han emigrerar till Amerika 15 mars 1886.
Annafödd 24 maj 1860 i Starrarp. Anna gifte sig med Dragon Frid 27 mars 1880 och flyttar till Malmö.
Nilsfödd 6 mars 1862 i Starrarp. Nils flyttar till Malmö 13 november 1880. Nils Dunker var gift med Ida Margareta Dunker, född Andersson den 1 februari 1866 i Sofia församling i Jönköping. Dom gifte sig den 29 oktober 1892. Dom bodde i Muraren 5 i Jönköping och Ida Margareta avlider den 19 februari 1933. Nils avlider den 14 april 1942 i Jönköping. Nils hade arbetare som hand- lare och bruksarbetare och dom bodde på Herrgårdsvägen 8.
Kjerstifödd 10 november 1864 i Starrarp. Kjersti flyttar till Malmö 31 oktober 1881.
Oloffödd 10 april 1867 i Starrarp. Olof flyttar till Malmö 22 september 1883.
Edwardfödd 18 april 1870 i Starrarp. Edward flyttar till Kjerrstorp 1879.
Johannesfödd 9 juli 1872 i Hårderup. Johannes emigrerar till Amerika den 9 september 1887 och återvänder till Hårderup 1892. Han avlider 17 april 1892.
Andersfödd 3 mars 1875 i Hårderup. Emigrerar till Amerika 2 maj 1891.
Ottofödd född 23 augusti 1877 i Hårderup. Emigrerar till Amerika 1893.