Per Jönsson (Hårderup)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) - 10 februari 1894
Hårderup 4:21 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) - 10 februari 1894
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 29 januari 1916 – 3 juli 1926
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) 12 oktober 1881 - 11 mars 1897