Per Jönsson Österlin och Hanna Mårtensdotter / Kersti Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 15:9 (avregistrerat nummer) 7 december 1880 - 2 juli 1884
Vallarum 14:25 (avregistrerat nummer) 4 mars 1908 - 19 januari 1916
Starrarps Ora 1:17 (avregistrerat nummer) 7 februari 1879 -
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) - 20 februari 1879

Per Jönsson Österlin var född den 11 januari 1846 i Östra Kärrstorp och han var son till åbon på Rönås nr 6, Jöns Olsson och hans hustru Hanna Andersdotter. Per gifter sig den 6 november 1875 i Fränninge med Hanna Mårtensdotter född den 30 januari 1848 i Hårderup. Hanna var dotter till åbon på Hårderup nr 8 Mårten Olsson och hans hustru Elna Olsdotter. Dom bosätter sig i Starrarps Ora 1875 och där får dom en dotter. Hanna avlider den 24 april 1877 på länslasarettet i Lund, enbart fyra veckor efter att dottern avlidit. Per gifter om sig den 18 oktober 1878 med Kersti Nilsdotter född den 27 februari 1855 i Huaröd. Kersti var dotter till åbon på Huaröd nr 4 Nils Persson och hans hustru Bengta Persdotter. Familjen flyttar till Målleröd den 10 november 1879. Per Jönsson avlider den 16 juni 1924 i Farhult nr 1 i Långaröd där han var inhyses hos sin son Gottfrid. Per avled av kallbrand. Kersti Österling, född Nilsdotter avlider den 10 februari 1944 i Farhult nr 1.

Bouppteckning efter Hanna Mårtensdotter som avled i Starrarps Ora den 24 april 1877.

Den 5 maj 1877 förrättades bouppteckning efter åboen Pers Jönssons i Starrarps Ora avlidna hustru Hanna Mårtensdotter som avled den 23 april 1877 och efter sig lämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Per Jönsson, föräldrarna åboen Mårten Olsson och dennes hustru Elna Olsdotter på Hårderup nr 8. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 4 300 kr och skulderna uppgick till 1 097 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 3 203 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd 11 augusti 1876 i Starrarps Ora. Per och Hannas barn. Johanna avlider den 31 mars 1877 utav hicka.
Johannafödd 7 juli 1879 i Starrarps Ora. Per och Kerstis barn. Johanna Månsson, född Persson gifter sig den 5 maj 1899 med Nils Månsson född den 30 september 1873 i Fränninge nr 29. Nils var son till pigan Kjerstena Nilsdotter. Familjen är folkbokförd i Vallarum nr 9:6. Johanna avlider den 6 juni 1963 och Nils avlider den 1 mars 1964 i Vallarum.
Gottfridfödd 24 december 1881 i Målleröd. Per och Kerstis barn. Gottfrid Österlin gifter sig den 29 november 1907 med Annette Andersson född den 30 maj 1874 i Långaröd. Familjen är folkbokförd i Farhult nr 1 i Långaröd och där Annette avlider den 20 februari 1938 och där Gottfrid bor kvar i Farhult 1:7 där han avlider den 3 januari 1952.
Eloffödd 16 februari 1884 i Målleröd. Per och Kerstis barn. Elof Österlin gifter sig den 6 februari 1912 med Johanna Dorotea Knös född den 7 mars 1889 i Vallarum nr 8. Familjen är senare folkbokförd i Hårderup nr 6 där Elof avlider den 11 januari 1958 och där Johanna avlider den 11 juli 1968 i Fränninge.