Välj en sida

Per Jönsson Österlin och Hanna Mårtensdotter / Kersti Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 15:9 (avregistrerat nummer) 7 december 1880 - 2 juli 1884
Vallarum 14:25 (avregistrerat nummer) 4 mars 1908 - 19 januari 1916
Starrarps Ora 1:17 (avregistrerat nummer) 7 februari 1879 -
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) - 20 februari 1879

Per Jönsson Österlin var född den 11 januari 1846 i Östra Kärrstorp och han var son till åbon på Rönås nr 6, Jöns Olsson och hans hustru Hanna Andersdotter. Per gifter sig den 6 november 1875 i Fränninge med Hanna Mårtensdotter född den 30 januari 1848 i Hårderup. Hanna var dotter till åbon på Hårderup nr 8 Mårten Olsson och hans hustru Elna Olsdotter. Dom bosätter sig i Starrarps Ora 1875 och där får dom en dotter. Hanna avlider den 24 april 1877 på länslasarettet i Lund, enbart fyra veckor efter att dottern avlidit. Per gifter om sig den 18 oktober 1878 med Kersti Nilsdotter född den 27 februari 1855 i Huaröd. Kersti var dotter till åbon på Huaröd nr 4 Nils Persson och hans hustru Bengta Persdotter. Familjen flyttar till Målleröd den 10 november 1879. Per Jönsson avlider den 16 juni 1924 i Farhult nr 1 i Långaröd där han var inhyses hos sin son Gottfrid. Per avled av kallbrand. Kersti Österling, född Nilsdotter avlider den 10 februari 1944 i Farhult nr 1.

Bouppteckning efter Hanna Mårtensdotter som avled i Starrarps Ora den 24 april 1877.

 

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd 11 augusti 1876 i Starrarps Ora. Per och Hannas barn. Johanna avlider den 31 mars 1877 utav hicka.
Johannafödd 7 juli 1879 i Starrarps Ora. Per och Kerstis barn. Johanna Månsson, född Persson gifter sig den 5 maj 1899 med Nils Månsson född den 30 september 1873 i Fränninge nr 29. Nils var son till pigan Kjerstena Nilsdotter. Familjen är folkbokförd i Vallarum nr 9:6. Johanna avlider den 6 juni 1963 och Nils avlider den 1 mars 1964 i Vallarum.
Gottfridfödd 24 december 1881 i Målleröd. Per och Kerstis barn. Gottfrid Österlin gifter sig den 29 november 1907 med Annette Andersson född den 30 maj 1874 i Långaröd. Familjen är folkbokförd i Farhult nr 1 i Långaröd och där Annette avlider den 20 februari 1938 och där Gottfrid bor kvar i Farhult 1:7 där han avlider den 3 januari 1952.
Eloffödd 16 februari 1884 i Målleröd. Per och Kerstis barn. Elof Österlin gifter sig den 6 februari 1912 med Johanna Dorotea Knös född den 7 mars 1889 i Vallarum nr 8. Familjen är senare folkbokförd i Hårderup nr 6 där Elof avlider den 11 januari 1958 och där Johanna avlider den 11 juli 1968 i Fränninge.