Välj en sida

Per Jönsson och Elna Mattsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:5 Högås (avregistrerat nummer) 3 november 1835 - 21 augusti 1872

Per Jönsson, son till tidigare ägaren Jöns Persson, föddes 9 januari 1811 i Hårderup och han gifte sig med Elna Mattsdotter, född 6 december 1815 i Starrarp. Per och Elna gifte sig i Fränninge den 28 juni 1835. Elna var dotter till Mats Nilsson och Karna Jönsdotter i Starrarp. Per Jönsson dog den 3 september 1868 och Elna Mattsdotter, hustru till Per dog 21 juli 1889.

Bouppteckning efter Per Jönsson i Hårderup som avled den 3 september 1868.

Bouppteckning efter Elna Mattsdotter i Hårderup som avled den 21 juli 1889.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd 16 mars 1838 i Hårderup. Anna flyttade till Långaröd efter att hon den 12 januari 1860 gift sig med drängen Måns Nilsson. Måns var född den 9 februari 1827 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt i Ingemanstorp i Långaröd och där Måns avlider den 4 maj 1898 och Anna Nilsson, född Persdotter avlider den 12 mars 1913.
Jönsfödd 20 augusti 1841 i Hårderup. Jöns Persson blir åbo på föräldragården. Han gifter sig den 28 december 1882 med Elna Hallengren född den 29 februari 1844 i Fränninge. Familjen är folkbokförd på Hårderup nr 2 där Per avlider den 7 december 1918 utav hjärtförlamning och Elna avlider den 1 oktober 1935 utav ålderdomssvaghet.
Nilsfödd 19 februari 1843 i Hårderup. ”Nils dog 15 augusti 1868 son af nämndemannen Pehr Jönsson och Elna Mattsdotter Nr 2 Hårderup."
Kerstifödd 16 augusti 1846 i Hårderup. Gifte sig den 10 augusti 1866 med Nils Persson och flyttade till Starrarp Nr 3 1866.
Olafödd 22 december 1848 i Hårderup. Dog 28 maj 1849 av oangiven sjukdom.
Hannafödd 30 maj 1851 i Hårderup. Hanna flyttade till Starrarp Nr 3 och gifter sig den 15 november 1872 med Nils Persson född den 22 december 1844 i Starrarp nr 3. Nils och Hanna driver sedan Nils föräldragård. Nils avlider i hjärtförlamning den 12 april 1915 i Starrarp nr 3 och Hanna Persson avlider den 13 augusti 1920 i sviterna efter spanska sjukan.
Bengtafödd 26 mars 1854 i Hårderup. Flyttade till Lövestad 3 oktober 1874.
Olafödd april 1858 i Hårderup. Flyttade till Amerika den 11 april 1881. Nytt namn i Amerika Ole G Pettersson. Ole G Pettersson gifte sig med Anna Jensen (Jönsdotter) i Fränninge den 22 april 1887. Bosatt i Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota (1905, 1920, 1930) Bosatt i Elisabeth, Otter Tail, Minnesota (1940) Död i Otter Tail 14 april 1945. Begravd i Augusten Cementary Minnesota