Per Jönsson och Elna Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:27 (aktuellt nummer) 26 februari 1929 - 14 april 1931