Per Jönsson och Anna Nilsdotter och Bengta Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:24 (avregistrerat nummer) 14 februari 1893 - 26 mars 1918
Vallarum 9:24 (avregistrerat nummer) 2 maj 1885 - 11 oktober 1892
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 14 februari 1893 - 26 mars 1918
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 10 mars 1886 - 11 oktober 1892
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 14 februari 1893 - 26 mars 1918
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 2 maj 1885 - 11 oktober 1892

Per Jönsson var född den 18 augusti 1846 i Lövestad och han var son till åbon i Plågan i Lövestad Jöns Jönsson och hans hustru Karna Bengtsdotter. Per gifter sig den 18 december 1869 med Anna Nilsson född den 2 november 1869. Anna var dotter till åbon på Fränninge nr 14 Nils Andersson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Familjen kom till Vallarum ifrån Vollsjö nr 52 den 22 oktober 1884. Anna avlider den 17 oktober 1890 och per gifter om sig den 18 november 1892 med änkan Bengta Persdotter som var född den 23 mars 1853 i Brandstad. Per avlider den 1 juli 1919 och Bengta avlider den 20 september 1925 utav sockersjuka.

Bouppteckning efter Anna Nilsdotter som avled på Vallarum nr 9 den 17 oktober 1890.

Bouppteckning efter Per Jönsson som avled på Vallarum nr 9 den 1 juli 1919.

Bouppteckning efter Bengta Persdotter som avled på Vallarum nr 9 den 20 september 1925.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd den 24 mars 1870 i Andrarum. Per och Annas barn. Ola Persson gifte sig den 23 juni 1897 med Anna Olsdotter född den 4 maj 1871 i Andrarum. Båda var i samband med vigseln bosatt på Sillaröd nr 3 men är senare bosatt på Vallarum nr 10. Ola avlider i Vallarum nr 10 den 18 augusti 1909 utav lungsot. Anna flyttar senare till Ilstorp 8:12 i Andrarum och där hon avlider den 24 april 1952.
Annafödd den 7 juli 1872 i Vollsjö. Per och Annas barn. Anna Persdotter flyttar till Malmö 1895.
Nilsfödd den 12 mars 1878 i Vollsjö. Per och Annas barn. Nils Persson flyttar till Andrarum den 28 oktober 1898. Nils som är dräng på Sillaröd nr 2 gifter sig den 17 oktober 1913 med åbodottern på Vallarum nr 7 Emma Hansson som var född den 19 oktober 1885 i Blentarp. Familjen bosätter sig på Vallarum 7:6 och där Emma avlider den 14 november 1948. Nils bor kvar och han avlider den 20 februari 1962.
Johannafödd den 13 juni 1880 i Vollsjö. Per och Annas barn. Johanna Persdotter flyttar till Andrarum den 15 augusti 1919. Johanna förblir ogift och är bosatt på Sillaröd 3:31 och där hon avlider dn 16 maj 1956.
Jönsfödd den 22 december 1884 i Vollsjö. Per och Annas barn. Jöns Persson är ogift och är bosatt på Vallarum nr 9 där han avlider den 24 december 1913 utav tuberculos. Jöns arbetade som skoarbetare.
Carl Leanderfödd den 27 februari 1893 i Vallarum. Per och Bengtas barn. Carl Leander flyttade till Ystad den 13 oktober 1920 och han gifter sig i Lund den 11 februari 1927 med Edit Josefina Lindqvist bosatt på Döbeln nr 7. Carl Leander var chaufför bosatt på Rosengård nr 2. Edit Josefina var född den 2 november 1903 i Konga. Familjen var bosatt på St Jakob nr 4 i Lunds Domkyrkoförsamling och där Carl Leander avlider den 9 mars 1949. Senare är Edit Josefin bosatt på Helgeandsgatan 9 F i Lund och han avlider den 8 december 1991.
Hilda Elvirafödd den 20 augusti 1897 i Vallarum. Per och Bengtas barn. Hilda Elvira Dalin född Persdotter gifter sig den 19 april 1930 med Atur Ragnar Dalin född den 1 oktober 1902 i Fränninge. Familjen är bosatt på Sillaröd 1:9 i Andrarum och där Artur Ragnar avlider den 7 november 1961 och där Hilda Elvira avlider den 7 janauri 1969.