Per Jönsson..

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:50 (avregistrerat nummer) 7 februari 1879 - 3 november 1879
Starrarps Ora 1:48 (avregistrerat nummer) 7 februari 1879 - 3 november 1879