Per Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:7 (avregistrerat nummer) 20 september 1909 - 1 november 1909