Per Johansson och Kersti Larsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:20 (avregistrerat nummer) 15 juli 1874 - 12 maj 1881
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 21 februari 1881 - 12 maj 1881
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 7 februari 1878 -12 maj 1881