Per Jernberg och Maria Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 oktober 1890 - 8 januari 1895

Per Jernberg var född i Långaröd den 29 oktober 1840 och han var son till Håkan Olsson i Hemmesköp och hans hustru Karna Gräsdotter. Per flyttar till Starrarp nr / som dragon och flyttar vidare till Starrarp nr 8 1873. Den 23 november 1878 gifter sig Per med Maria Bengtsdotter född den 15 september 1848 i Starrarp. Maria var dotter till åbon på Starrarp nr 7, Bengt Jönsson och hans hustru Karna Månsdotter. Familjen är hela tiden bosatt i Starrarp men man ägde och brukade även Hårderup 4:18B. Maria avlider den 24 november 1893 i en ej angiven orsak och Per avlider den 12 november 1900 utav lungsot.

Bouppteckning efter Maria Bengtsson som avled på Starrarp den 24 november 1893.

Den 27 februari 1894 förrättades bouppteckning efter skräddaren Per Jernbergs i Starrarp avlidna hustru Maria Bengtsdotter som avled den 24 november 1893 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änklingen Per Jernberg samt med honom under äktenskapet sammanavlade barnen:
dottern Gerda Amalia född den 25 oktober 1884
dottern Hildur Hildina född den 3 november 1887
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/72 mantal Hårderup nr 4 som makarna gemensamt förvärvat enligt köpebrev daterat den 25 oktober 1890 och upptogs till taxeringsvärdet på 1 000 kr. Även en jordlott till ägorna till Starrarp nr 8 enligt köpehandling daterat den 1 maj 1867 som änklingen förskaffat före äktenskapet och som upptogs till 350 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 1 802 kr och skulder uppgick till 1 323 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 478 kr.

Bouppteckning efter Per Jernberg som avled i Starrarp den 24 november 1900.

Den 19 november 1900 förrättades bouppteckning efter avlidne skräddaren Per Jernberg i Starrarp som avled den 12 november 1900 och som arvingar efterlämnade barnen:
dottern Gerda Amalia född 25 oktober 1884
dottern Hildur Hildina född den 3 november 1887
I bouppteckningen upptogs en jordtomt i ägorna till Starrarp nr 8 som enligt köpehandling daterad den 1 maj 1867 och som upptogs till taxeringsvärdet på 600 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 843 kr och skulderna uppgick till 792 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Hilding Vilhelmfödd 12 november 1879 i Starrarp. Avlider den 29 maj 1881.
Gerda Amalia född 25 oktober 1884 i Starrarp. Flyttar till Östraby den 21 november 1902. Gerda Amalia Nilsson, född Jernberg, gifter sig den 25 oktober 1919 med arbetaren Nils Edvard Nilsson, född den 1 januari 1886 i Brågarp. Familjen var folkbokförd på Stora Uppåkra nr 2. Gerda Amalia avlider den 28 mars 1932 på Lunds lasarett utav tbc. Nils Edvard flyttar senare till Svedala nr 2 där han avlider den 30 december 1971.
Hildur Hildinafödd 3 november 1887 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 7 för att arbeta som piga 1903. Den 25 oktober 1904 flytta hon till Malmö. Hildur Hildina Anders- son, född Jernberg, gifter sig den 11 oktober 1913 med Bernhard Anton Andersson född den 19 oktober 1885 i Tryde. Familjen är folkbokförd i Möllevången i Malmö på Parkgatan 33. Hildur Hildina avlider den 10 juni 1967 och Bernhard Anton avlider den 13 oktober 1969.