Per Jeppsson och Kerstin Åkesdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:8 (avregistrerat nummer) 1882 – 1918
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 7 augusti 1880 - 22 januari 1891
Per Jeppsson och Kerstin Åkesdotter 1880 - 1891

Per Jeppsson föddes den 10 april 1851 i Westerstad och var son till åbon på Farborret nr 1 Jeppa Bengtsson och hans hustru Anna Månsdotter och han gifte sig den 9 september 1880 med Kjerstin Åkesdotter född den 4 april 1857 i Wä. Kjerstin var dotter till åbon på Wä nr 18 Åke Larsson och hans hustru Hanna Hansdotter Friis. Per Jeppsson avlider den 30 september 1889. Kjerstin Åkesdotter avlider den 16 oktober 1912 utav tuberkulos. Hade vistats på Hörby lasarett under sommaren.

Bouppteckning efter Per Jeppsson som avled i Starrarp den 30 september 1889.

Den 16 november 1889 förrättades bouppteckning efter avlidne lantbrukaren Per Jeppsson i Starrarp som avlidit den 30 september och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Kersti Åkesdotter samt med henne under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Edvin Hjalmar född 10 maj 1883
sonen Lorentz Hjalmar född den 3 november 1884
sonen Karl Hergeir född den 13 juni 1887
dottern Anna frideborg född den 13 juni 1886
dottern Hilda Maria född den 3 juni 1889
I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp nr 2 1/16 mantal som makarna före äktenskapet gemensamt förvärvat med lagfartsbevis daterat den 5 oktober 1880 som upptogs till värdet på 6 900 kr. Dom samlade tillgångarna uppgick till 8 769 kr och det fanns skulder på 7 294 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 475 kr.

Bouppteckning efter Kersti Jeppsson, född Åkesdotter som avled i Starrarp nr 2 den 16 oktober 1912.

Den 4 december 1912 förrättades bouppteckning efter änkan Kersti Jeppsson, född Åkesdotter på Starrarp nr 2 som avled den 16 oktober 1912 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare i äktenskap med Per Jeppsson barnen:
sonen Karl Hergier i Starrarp
dottern Hilda Maria Jeppsson, Starrarp
dottern Anna Frideborg, vistande i Amerika
I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp nr 2, 291/7680 mantal till ett värde på 6 000kr. Dom samlade tillgångarna uppgick till 10 052 kr och det fanns skulder på 7 094 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 957 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Hilda Mariafödd den 29 oktober 1881 i Starrarp. Avlider den 2 juni 1888.
Edvin Hjalmarfödd den 10 maj 1883 i Starrarp. Flyttar till Västra Sallerup den 4 oktober 1901 och emigrerar till Amerika den 30 december 1903.
Lorents Hjalmarfödd 3 november 1884 i Starrarp. Han var ogift och folkbokförd i Fränninge och han avlider den 26 mars 1903 i Starrarp nr 2.
Anna Frideborgfödd 31 januari 1886 i Starrarp. Emigrerar till Amerika den 19 maj 1905.
Carl Hergeirfödd 13 juni 1887 i Starrarp. Carl Hergeir Persson var ogift och han var folk- bokförd i Starrarp nr 2, Fränninge. Avlider den 21 september 1914 i lungsot. Han avlider och blir begraven i Hofmantorp i Kronobergs län.
Hilda Mariafödd 3 juni 1889 i Starrarp. Hilda Maria Jeppsson var ogift och folkbokförd i Starrarp nr 2. Hon avlider den 29 januari 1915 utav tuberkulos på Hörby lasarett.