Välj en sida

Per Hilding Persson och Signe Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:14 Hårderups affär (aktuellt nummer) 10 juni 1936 - 25 mars 1961

Per Hilding Persson född den 22 oktober 1897 i Fränninge. Per Hilding kom från Hårderup nr 1 1930 och är son till åbon på Hårderup nr 9 Per Månsson och han hustru Ingar Nilsson. Militärnummer 350 4/17. Per Hilding Persson gifter sig den 15 februari 1932 med Signe Elisabet Persson född i Malmö Caroli den 16 juli 1908. Signe Elisabet var dotter till skräddaren Paul Gustav Svensson och hans hustru Anna Jönsson. Familjen var folkbokförd i Fränninge på Hårderup 3:4. Per Hilding avlider i Hårderup nr 3:14 den 19 augusti 1956 och Signe Elisabet avlider den 24 juli 1973.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1957, sid 1

Bouppteckning efter Per Hilding Persson som avled den 19 augusti 1956.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1957, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1957, sid 3