Per Hilding Persson och Signe Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:14 Hårderups affär (aktuellt nummer) 10 juni 1936 - 25 mars 1961

Per Hilding Persson född den 22 oktober 1897 i Fränninge. Per Hilding kom från Hårderup nr 1 1930 och är son till åbon på Hårderup nr 9 Per Månsson och han hustru Ingar Nilsson. Militärnummer 350 4/17. Per Hilding Persson gifter sig den 15 februari 1932 med Signe Elisabet Persson född i Malmö Caroli den 16 juli 1908. Signe Elisabet var dotter till skräddaren Paul Gustav Svensson och hans hustru Anna Jönsson. Familjen var folkbokförd i Fränninge på Hårderup 3:4. Per Hilding avlider i Hårderup nr 3:14 den 19 augusti 1956 och Signe Elisabet avlider den 24 juli 1973.

Bouppteckning efter Per Hilding Persson som avled den 19 augusti 1956.

Den 22 oktober 1956 förrättades bouppteckning efter köpman Per Hilding Persson från Hårderup nr 3 som född 1897 och i äktenskap 1932 förenad med efterlevande hustrun Signe Elisabet Persson, född Svensson, avled den 19 augusti 1956 efterlämnade såsom sterbhusdelägare:
hustrun Signe Elisabet Persson, född Svensson
systern, änkefru Maria Ehrman, Hårderup
systern, Anna Carlsson, Seattle, Washington, USA, gift med Robert Carlsson.
brodern Johan Lunnér, avliden men efterlämnat barnen:
sonen Jur. kand Sten Lunnér, Skellefteå
sonen Ingeniör Boo Lunnér, Van Durens väg, Lund
brodern, före detta tullöveruppsyningsmannen Nils M Persson, Malmö, gift med Greta Persson.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/1200 mantal nr 3 Hårderup (1/1200 mantal av Hårderup 3:4), som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis den 23 september 1936 och som upptogs till taxeringsvärdet på 13 900 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 42 137 kr och skulder uppgick till 18 343 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 23 793 kr.