Per Henrik Nilsson (Per Henriksson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:18 (aktuellt nummer) 2 november 1948 - 15 januari 1964
Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 18 februari 1915 - 15 december 1927
Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 18 februari 1915 – 15 december 1927
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 21 februari 1929 – 27 juli 1931

Per Henrik var son till de tidigare ägarna av fastigheten och föddes den 30 december 1886 i Puus. 1927 flyttade han till Fränninge nr 31 där han är skriven som f. Åbon. Per Henrik flyttar runt och arbetar på olika platser inom Fränninge socken till han återvänder till Hårderup nr 3 1929 där han är skriven som husägare. Senare hyr han bostad på Hårderup 4 och senare är han bosatt på Skumparp 1:18. Han avlider i Skumparp den 4 december 1963,