Per Håkansson och Kersti Håkansson, född Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:46 Lindesborg nr 1 (avregistrerat nummer) 2 juni 1923 - 13 november 1936
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 18 november 1907 - 29 april 1919
Vallarum 7:9 (avregistrerat nummer) 10 oktober 1881 - 1 januari 1909

Per Håkansson föddes den 31 juli 1854 i Vanstad och gifte sig med Kersti Nilsson född i Vallarum nr 12 den 26 mars 1865. Per kom till Vallarum från Lövestad den 13 juni 1881 och Kersti kom 1883 från Vallarum nr 12 och hon var dotter till åbon Nils Åkesson och Karna Jönsdotter. Per avlider den 11 februari 1911 i Vallarum utav influensa. Kersti flyttar 1914 till annan bostad inom Vallarum nr 7. Hon är senare bosatt på Vallarum nr 9 och hon avlider den 4 november 1936.

Svenska Amerikanaren 27 augusti 1907

Här ses en artikel från 1907 i den svensk/amerikanska tidningen som berättar om Per Håkansson lyckade äggproduktion och om den äggförening han var med i.

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Per Håkansson som avled på Vallarum nr 7 den 11 februari 1911.

Bouppteckning efter Kersti Håkansson, född Nilsdotter som avled på Vallarum nr 9 den 4 november 1936.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Christinafödd den 5 juni 1884 i Vallarum. Anna Kristina flyttar till Andrarum den 22 oktober 1902. Hon gifter sig och hon skilijer sig den 28 maj 1936. Anna Kristina Palmé var senare bosatt på Österportsgatan 2 i Malmö och hon avlider den 26 juni 1977.
Elinfödd den 18 oktober 1886 i Vallarum. Hon flyttar till Caroli födsamling i Malmö den 24 oktober 1900. Elin persson gifter sig den 25 oktober 1907 i Fränninge med Anders Persson, åboson från Skärhus nr 3 i Långaröd. Han var född den 24 maj 1885. Familjen är bosatt på Vallarum nr 7 och dom tar över brukandet av Elins föräldragård.