Välj en sida

Per Håkansson och Anna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:14 (avregistrerat nummer) 30 december 1878 - 31 oktober 1891