Per Andersson (Hårderup nr 4)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:16 (aktuellt nummer) 17 december 1892 - 24 januari 1918