Per Andersson och Anna Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:7 (aktuellt nummer) 6 september 1899 - 14 mars 1902

Per Andersson var född den 22 november 1875 i Västra Vram och han var gifte med Anna Bengtsdotter född i Fränninge den 19 juni 1871. Per vistades i Amerika och skrivs som obefintlig den 25 oktober 1905. Anna får en skilsmässa godkänd av Domkapitlet i Lund den 25 november 1908. Anna och barnen flyttar till Skumparp 1920 där Anna arbetar som hushållerska. Anna bor kvar i Skumparp fram till sin död den 6 augusti 1936.

Bouppteckning efter Anna Bengtsdotter som avled den 6 augusti 1936.

Den 12 augusti 1936 förrättades bouppteckning efter änkan Anna Bengtsson från Skumparp nr 1 som född 1871 avled den 6 augusti 1936 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare, barnen:
sonen skräddarmästaren Einar Persson i Vollsjö, gift 1924 med Asta Persson.
dottern Ellen, gift 1923 med byggmästaren Lennart Sköld i Skumparp.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 2 090 kr och skulderna uppgick till 323 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 1 766 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Bernt Einarfödd den 24 augusti 1899 i Hårderup. Bernt Einar Persson gifter sig den 8 november 1924 i Vollsjö med Asta Göthilda Jönsson född den 15 augusti 1902 i Smedstorp. Bernt Einar arbetade som skräddare och Asta Göthilda arbetade som mejerska. Familjen var folkbokförd i Fränninge nr 2 där Bernt Einar av- lider den 18 maj 1979 och senare var Asta Göthilda skriven på Fränninge- vägen 22 i Vollsjö och hon avlider den 14 maj 1999.
Ellen Göthildafödd den 27 januari 1901 i Hårderup. Ellen Göthilda Schöld, född Persson gifte sig den 10 mars 1923 i Fränninge med Lennart Bernhard Schöld, född den 28 september 1901 i Östra Kärrstorp. Familjen var skriven på Rönås 5:6 i Östra Kärrstorp där Ellen avlider den 13 september 1960 och Lennart av- lider den 12 december 1960.