Pehr Svensson och Kjersti Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:18 (avregistrerat nummer) ca 1818 -

Pehr Svensson var född den 28 december 1753 i Starrarp och han var son till Sven Mårtensson och hans hustru Ingar Nilsdotter i Starrarp. Pehr gifter sig med Kjersti Månsdotter som var född den 20 december 1754 i Starrarp. Kjersti var dotter till Måns Svensson och hans hustru Elna Trulsdotter. Familjen bor kvar i Starrarp och där Kjersti avlider den 25 maj 1821 utav kolik. Per bor kvar och han avlider den 25
januari 1829.

Barn

NamnBeskrivning
Pehr och Kjerstis barn:
Svenfödd den 8 juni 1778 i Fränninge. Sven Persson gifter sig den 14 november 1817 med Karna Jönsdotter som var född den 12 januari 1792 i Huaröd. Fmiljen var bosatt i Flensma i Huaröd och där karna avlider den 24 september 1844 utav vattusot. Sven är senare bosatt på Kilhult nr 1 i Svenstorp och där han avlider den 15 juli 1864
Trulsfödd den 2 januari 1780 i Fränninge. Truls Persson gifter sig den 12 december 1818 med Elsa Nilsdotter som var född den 13 februari 1794 i Everöd. Familjen var bosatt i Flensma nr 7 i Huaröd och där Truls avlider den 1 juni 1855 och där Else avlider 10 dagar senare den 1 juni 1855.
Annafödd den 23 juli 1783 i Fränninge. Anna Persdotter gifter sig den 4 april 1811 med Nils Persson som var född den 8 augusti 1787 i Fränninge. Familjen var bosatt på Webeck i Huaröd där Nils var sockenskomakare. Nils avlider den 4 februari 1855 i Huaröd och där Nils avlider den 23 januari 1855. Anna är senare bosatt på Svensköp nr 4 och där hon avlider den 30 mars 1867.
Nilsfödd den 15 maj 1785 i Starrarp.
Ingarfödd i juli 1791 i Starrarp. Inga Persdotter avlider den 24 februari 1792 i Starrarp utav mässlingen.
Olafödd den 18 mars 1791 i Fränninge. Ola gifter sig den 10 juni 1823 med Gertrud Jönsdotter som var född den 21 oktober 1796 i Fränninge. Familjen var bosatt på Starrarp nr 1 och där Ola avlider den 29 september 1848. Gertrud bor kvar i Starrarp och där hon avlider den 2 juli 1862.
Johan född den 18 februari 1794 i Fränninge. Johan Persson gifter sig den 13 november 1822 med Ingar Andersdotter som var född den 6 februari 1802 i Stensma. Familjen var bosatt på Starrarp nr 2 och där Ingar avlider den 9 maj 1864. Johan bor kvar på Starrarp nr 2 och där han avlider den 16 maj 1875.
Ingarfödd den 4 januari 1797 i Starrarp. Ingar Persdotter gifter sig den 21 januari 1823 med Ola Lasson som var född den 10 oktober 1793 i Tollstorp nr 1 Östraby. Familjen var bosatt i Östraby och där Ola avlider den 11 november 1865. Ingar bor kvar i Tollstorp och hon avlider den 8 juli 1872 i Östraby.
Månsfödd den 4 augusti 1799 i Starrarp. Måns Persson gifter sig den 27 november 1822 med Kjerstina Greisdotter som var född den 19 december 1792 i Fränninge. Familjen var bosatt på Boarp nr 1 i Hörby och där Kjerstina avlider den 14 april 1873. Måns bor kvar i Boarp och han avlider den 10 maj 1883.