Pehr Svensson och Anna Nilsdotter

Pehr Svensson föddes den 1 december 1805 i Starrarp och han var son till åbon Sven Månsson och hans hustru Karna Larsdotter i Starrarp. Pehr gifter sig med Anna Nilsdotter född i Skumparp den 14 mars 1805. Anna är dotter till bonden och riksdagsmannen Nils Månsson, även kallad “Skumpen” och hans hustru Ingar Månsson, född Olsdotter. Pehrs hustru Anna avlider den 1 april 1845 av “slag” endast drygt tre månader efter att Nils föddes. Pehr avlider den 26 december 1861 i Starrarp och begrovs den 1 januari 1862.

Bouppteckning efter Anna Nilsdotter som avled i Starrarp den 1 april 1845.

Den 20 juni 1845 förrättades bouppteckning efter åboen Per Svenssons i Starrarp hustru Anna Nilsdotter som avled den 1 april 1845 och efter sig lämnade änklingen samt med honom bröstarvingarna:
sonen Sven 17 år
sonen Måns 11 år
sonen Nils 25 veckor
dottern Elna 18 år
dottern Karna 13 år
dottern Ingar 6 år
dottern Anna 2 år
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/4 mantal skatterusthållshemmanet Starrarp nr 3 har avlidna hustrun Anna Nilsdotter förvärvat äganderätten till 1/12 mantal av berörda hemmanet enligt fastebrev den 20 januari 1829 och upptages till ett värde av 533 riksdaler. Dom totala tillgångarna uppgick till 2 704 riksdaler och skulderna var på 55 riksdaler.

Bouppteckning efter Pehr Svensson som avled i Starrarp nr 3 den 26 december 1861.

Den 4 januari 1862 förrättades bouppteckning efter åboen och änklingen Pehr Svensson på Starrarp nr 3som med döden avled den 26 december 1861 och efter sig lämnade sonen Sven 33 år
sonen Nils, 17 år
dottern Elna, gift med åboen Ola Mårtensson, Webeck
dottern Karna, gift med åboen Nils Olsson, Starrarp
dottern Ingar, gift med åboen Håkan Johnsson
dottern Anna 19 år
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 6 805 riksdaler och det fanns skulder på 6 537 riksdaler, vilket ger en behållning på 268 riksdaler.

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd 17 augusti 1826 i Starrarp. Elna gifter sig med åbon Ola Mårtensson 1854 och flyttar till Långaröd. Elna avlider den 23 juni 1901 i Vebeck, Huaröd.
Svenfödd 18 mars 1828 i Starrarp. Blir kvar på gården som dräng när brodern Nils tar över föräldragården.
Karnafödd 10 mars 1832 i Starrarp. Flyttar till Starrarp nr 1 1857 där hon gifter sig med åbon Nils Olsson.
Månsfödd 14 juni 1834 i Starrarp. Avlider 28 maj 1853 i Starrarp.
Nilsfödd 18 september 1836 i Starrarp, Avlider 1838 i Starrarp.
Ingarfödd 26 februari 1839 i Starrarp. Gifter sig med åbodrängen Håkan Johansson 1860 och flyttar till Höxeröd. Avlider den 30 mars 1926 i Sebbarp nr 2 i Högseröd.
Olafödd 5 februari 1841 i Starrarp. Avlider 11 september 1841 i Starrarp.
Annafödd 27 augusti 1842 i Starrarp. Flyttar till Östraby 1863. Anna gifter sig den 19 februari 1864. Avlider den 27 januari 1875 i Oderup nr 7, Östraby.
Nilsfödd 22 december 1844 i Starrarp. Var Åbo och nämndeman. Nils övertar föräldragården när Pehr avlider 1861. Nils avlider den 12 april 1915.