Pehr Persson och Kersti Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 29:23 (avregistrerat nummer) 2 april 1904 - 4 augusti 1911
Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 december 1873 – 1 juni 1883
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 7 mars 1883 - 2 april 1904

Pehr Persson född och döpt den 26 mars 1831 i Öved. Pehr var son till åbon på Skartofta nr 2 1/4 mantal Pehr Pehrsson och hans hustru Elna Larsdotter. Han gifte sig med Kersti Svensdotter född 26 december och döpt den 30 december 1832 i Öved. Kersti var dotter till åbon på Öved nr 2 Sven Andersson och hans hustru Elna Andersdotter. Pehr och Kersti gifte sig den 29 oktober 1860 i Öved. Redan 1859 har Pehr tagit över som arrendator på föräldragården som äldst utav sju syskon. Kersti arbetade som piga på Skartofta nr 1 och flyttar till Pehr på Skartofta nr 2. Man arrenderade gården av Baron Hans Ramel på Tulesbo. Den 24 oktober 1872 flyttar familjen till Hårderup nr 8 där man köper gården som har beteckning Hårderup 8:4. Gården hade man kvar i sin ägo fram till den 1 juni 1883 då man säljer fastigheten till Jöns Åkerblom och hans hustru Elna Jönsdotter. Den 7 mars 1883 köper Pehr och Kersti Hårderup 3:9. Man brukar gården fram till den 2 april 1904 då man säljer till Nils Olsson och Johanna Andersdotter. Dom har fyra barn tillsammans när dom flyttade till Hårderup 3:9 den 14 november 1883 ifrån Hårderup Nr 8. Under perioden som Pehr och Kersti bodde på fastigheten genomfördes 1898 förbättringsåtgärder mot vattenskadade marker. I dessa papper står Pehr Persson som ägare till fastigheten Hårderup 3:9, som dock bara till en liten del finns med på kartan. Pehr och Kersti flyttade själva till Frenninge Nr 29 1904 där Pehr står skriven som Åbo. Pehr avlider den 31 oktober 1911 utav “andtäppa” och begravs den 8 november 1911. Kersti bor kvar på Fränninge nr 29 fram till den 2 november 1916 då hon avlider utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Pehr Persson som avled den 31 oktober 1911.

Den 9 november 1911 förrättades bouppteckning efter före detta åboen Pehr Persson på Fränninge nr 29 som avlidit den 31 oktober 1911 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare hustrun, änkan Kersti
Svensdotter samt de gemensamma barnen:
sonen Carl vistande i Amerika
dottern Elna gift med åboen Bengt Andersson i Eslöv
dottern Thilda gift med A Ahlström i Karlskrona
dottern Ingrid gift med åboen Nils Persson på Vallarum nr 14.
Dom sammanlagda tillgångarna uppgick till 3 879 kr samt att skulderna uppgick till 389 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 3 490 kr.

Bouppteckning efter Kersti Svensson som avled den 2 november 1916.

Den 9 november 1916 förrättades bouppteckning efter änkan Kersti Svensson på Vallarum nr 14 som avled den 2 november och efterlämnade såsom arvingar:
sonen Carl vistande i Amerika
dottern Elna gift med åboen Bengt Andersson i Eslöv
dottern Thilda gift med A Ahlström i Ystad
dottern Ingrid gift med åboen Nils Persson på Vallarum nr 14.
Dom sammanlagda tillgångarna uppgick till 998 kr och det fanns skulder på 106 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 892 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Carl född 21 september och döpt 30 september 1861 i Öved och emigrerade till Amerika den 15 mars 1886.
Elnafödd 5 september och döpt den 11 september 1864 i Öved och flyttade till Brandstad den 4 november 1885 men återvände ett år senare. Elna Andersson gifter sig den 30 oktober 1890 med Bengt Andersson född den 6 juli 1863 i Västra Sallerup. Familjen är folkbokförd i Eslöv i Kv 322, Vittlingen 3 och där Elna avlider den 19 augusti 1943 och senare bor Bengt på Frostavägen 4 och han avlider den 15 oktober 1947.
Mathildafödd 3 mars och döpt den 10 mars 1867 i Öved och flyttade till Nevishög den 18 oktober 1891. Mathilda Ahlström född Persson gifter sig den 29 september 1919 och är folkbokförd i Örsjö skolhus i Örsjö. Mathilda avlider utav magkräfta den 26 mars 1924. Senare flyttar Anders som är handlare, till Berga i Småland och senare är han bosatt i Gunnarsfors, Prästorp och han avlider den 18 september 1951.
Ingri Johanna född 8 december och döpt den 18 december 1870 i Öved och flyttade till Vallarum nr 19 där hon gifte sig med Åbon Nils Persson den 11 april 1903. Nils var född den 4 november 1871 i Lövestad. Familjen var folkbokförd i Vallarum nr 4 och där Nils avlider den 10 december 1922 i hjärnblödning. Ingri Johanna är senare folkbokförd i Hårderup nr 4 och hon avlider den 24 maj 1940.