Pehr Olsson och Eljena Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 26 oktober 1854 - 4 december 1876

Pehr Olsson född den 23 juli 1823 i Fränninge nr 6 och han var son till Ola Nilsson och hans hustru Bengta Månsdotter. Pehr gifte sig med Eljena Pehrsdotter född i Fränninge den 10 mars 1822. Eljena var dotter till Pehr Nilsson och Elna Larsdotter. Pehr kom från Brandstad 1849 och Eljena kom från Tolånga 1851. Familjen flyttar till Östra Sallerup den 8 oktober 1877. Senare är dom bosatta på Brösarp nr 6 i Vollsjö och där Pehr avlider den 20 december 1904.

Barn

NamnBeskrivning
Kjerstinafödd 9 mars 1854 i Hårderup. Flyttar till Lund den 24 oktober 1871. Kjerstin Holmqvist, född Pehrsdotter gifter sig den 20 maj 1881 med Ola Holmqvist som var född den 8 november 1852 i Reslöv. Familjen var bosatt på Östra Karaby nr 16 och där Ola som var smedmästare avlider den 26 mars 1931. Kjerstin bor kvar på Östra Karaby nr 16 och där Kjerstin avlider den 7 september 1934 utav cancer.
Olafödd 26 februari 1856 i Hårderup. Flyttar till Frenninge nr 5 1875. Ola var gift och bosatt i Vollsjö och han avlider på ålderdomshemmet, Östra Säteriet i Vollsjö den 23 februari 1943.
Larsfödd 16 februari 1858 i Hårderup. Lars Pehrsson emigrerade till Brasilien i oktober 1886 och han gufte sig med Emilia Maria Rosa de Moreira och dom fick tillsammans sex barn Cecilia, Sebastiao, Joaquim, Antonio, Alfredo och Luzia. Familjen bodde i staden Descalvado, San Paulo större delen av sitt liv och han avlider den 31 mars 1931.
Nilsfödd 24 juli 1860 i Hårderup. Avlider den 18 april 1862.
Nilsfödd 16 maj 1865 i Hårderup. Nils Pehrsson emigrerade till Amerika efter 1886 och han mördades strax efter ankomsten till Amerika.