Välj en sida

Pehr Olsson och Bengta Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:20 (avregistrerat nummer) 16 januari 1864 - 12 augusti 1912
Fränninge 19:10 (avregistrerat nummer) 20 december 1858 - 13 juni 1895
Fränninge 19:7 (avregistrerat nummer) 20 december 1858 - 12 augusti 1912

Pehr Olsson var född den 31 januari 1831 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten rusthållaren Ola Jönsson och hans hustru Kerstina Nilsdotter. Pehr gifter sig med Bengta Pehrsdotter som var född den 3 augusti 1830 i Fränninge. Familjen brukar gården i över 50 år och dom är senare bosatta på Fränninge nr 26 och där Pehr avlider den 28 april 1913 utav ålderdomssvaghet och där Bengta avlider den 25 augusti 1915 utav samma orsak.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd den 14 april 1860 i Fränninge. Anna Pehrsdotter var gift med Måns Hagberg som var smed och han föddes den 12 juli 1855 i Andrarum. Familjen var bosatt i Örtofta Säteri där Måns arbetade i smedjan Här avlider Anna den 5 mars 1919 utav hjärtlidande. Måns gifter om sig och dom flyttar senare till Håstad där Måns avlider den 2 maj 1943.
Ingarfödd den 8 september 1864 i Fränninge. Ingar Persdotter förblev ogift hela livet och hon arbetade som sömmerska och var bosatt på Fränninge nr 30. Hon avlider den 7 september 1900 i Köpenhamn utav thyphoid vilket är en bakteria utav typen salmonella.
Kjerstifödd den 29 augusti 1868 i Fränninge. Kersti Mårtensson, född Pehrsdotter gifter sig den 9 september 1887 med skogsfogden Emanuel Mårtensson som var född den 26 mars 1858 i Andrarum. Familjen var bosatt på Hallands Väderö och där Emanuel arbetade som skogsvaktare. Han avlider den 15 februari 1921 utav slaganfall. Kjersti flyttar tillbaka till Fränninge och bosätter sig på Fränninge nr 26 och där hon bor fram till sin död den 25 december 1923.
Hanna född den 20 april 1872 i Fränninge. Hanna persdotter förblev ogift och hon var bosatt på Fränninge nr 19 och där hon avlider den 9 maj 1906.
Nilsfödd den 22 januari 1876 i Fränninge. Nils Persson emigrerar till Amerika den 14 mars 1896.