Per Nilsson och Hanna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:26 (avregistrerat nummer) 2 april 1901 - 10 juni 1919
Bjälkhult 1:19 (avregistrerat nummer) 2 april 1901 - 10 juni 1919
Bjälkhult 1:11 (avregistrerat nummer) 5 september 1885 - 10 juni 1919

Per Nilsson var son till de tidigare ägarna av fastigheten och var född i Bjälkhult den 3 maj 1847 Per var son till arrendatorn i Bjälkhult 1:11 Nils Mårtensson och hans hustru Anna Torstensdotter. Per flyttade till Långaröd den 24 oktober 1864 för att arbeta som dräng i Bräknehult och han stannar här i två år då han flyttar tillbaka till Fränninge. 1873 flyttar Per till Öved för att arbeta som dräng på Öveds Västre Mölla. Flyttar vidare till Veberöd nr 15 för att under två år jobba som dräng innan han återvänder till Bjälkhult. Per gifter sig den 19 mars 1880 med Hanna Nilsdotter, född 18 maj 1848 i Lyby. Hanna var dotter till åbon Nils Torstensson och hans hustru Kersti Jönsdotter, på Åkarp nr 3 1/64 mantal. Hanna arbetar som piga under tre år på Norrtorv nr 9 i Lyby innan hon flyttar hem igen och till Högseröd under två år innan hon flyttar till Bjälkhult 1879. Per avlider den 16 oktober 1919 i Bjälkhult utav ålderdomssvaghet och magkatarr. Har under viss tid vistats på Hörby lasarett. Hanna avlider den 15 april 1927 utav ålderdomssvaghet och influensa. Begravdes den 24 april.

Bouppteckning efter Per Nilsson som avled i Bjälkhult den 16 oktober 1919.

Bouppteckning efter Hanna Nilsdotter som avled i Bjälkhult den 15 april 1927.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Alfredfödd 11 september 1880 i Bjälkhult. Är runt på flera ställe för att arbeta som dräng innan han återvänder för att ta över föräldragården. Nils Alfred Persson gifter sig den 28 oktober 1911 med Maria Persson född den 31 oktober 1882 i Östra Strö. Familjen är bosatt i Starrarp nr 2 och där Nils Alfred avlider den 12 februari 1948 och Maria avlider den 27 maj 1972.
Anna Christinafödd 28 oktober 1883 i Bjälkhult. Flyttar 1901 till Hårderup nr 2 för att arbeta som piga. Flyttar 1903 till Höxeröd. Anna Kristina Schönström, född Nilsson gifter sig den 12 augusti 1906 med August Wilhelm Schönström född den 18 aaugusti 1879 i Fulltofta. Familjen är bosatt på Häggenäs 3:21 i Fulltofta och där August Wilhelm avlider den 3 november 1957 och senare flyttar Anna Christina till Södergatan 3 i Höör och där hon avlider den 22 oktober 1974.
Carl Oscarfödd 15 januari 1889 i Bjälkhult. Till Stockholms Kungl. Svea Livgarde den 21 december 1908. Tillbaka den 29 december 1911 för att fyra månader senare flytta tillbaka till Stockholm för att bli stamanställd St Matheus i Stockholm den 1 maj 1912.