Pehr Månsson och Elna Christiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) 11 maj 1871 - 11 augusti 1893

Pehr Månsson var född den 14 juli 1828 i Starrarp och han var son till rusthållaren Måns Johansson och hans hustru Elna Svensdotter. Pehr fader Måns Johansson avlider tre veckor innan Pehr föddes utav bröstvärk. Den 13 juni 1857 gifter sig Pehr i Fränninge med Elna  Christiansdotter. Elna var född den 19 november 1835 i Vallarum och hon var dotter till Christian Andersson och hans hustru Hanna Jönsdotter. Familjen bor kvar i Starrarp nr 5 och Elna avlider den 23 maj 1893 i Starrarp och Per avlider den 18 november 1922 i Starrarp.

Bouppteckning efter Elna Christiansdotter som avled på Starrarp nr 5 den 23 maj 1893.

Den 11 augusti 1893 förrättades bouppteckning efter husägaren Per Månssons på nr 5 Starrarp avlidna hustru Elna Christiansdotter som avlidit den 23 maj 1893 och har såsom sterbhusdelägare efterlämnat förutom änklingen Per Månsson med honom under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen skräddaren Måns Persson Follin från Köpenhamn
dottern Johanna gift med Carl A Andersson vistande i Amerika
dottern Anna, ogift vistande i Köpenhamn
dottern Christina gift med Axel Svensson vistande i Köpenhamn
dottern Elise ogift vistande i Köpenhamn
dottern Kersti ogift vistande i hemmet
dottern Ingrid född den 24 juni 1874
dottern Sofia född den 12 februari 1878
I bouppteckningen upptogs sterbhusets fastighet sex kappland jord avsöndrad från 381/4096 mantal
Starrarp nr 5 som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat till den
14 februari 1876 och upptages till taxeringsvärdet på 600 kr. Dom samlade tillgångarna uppgick till
732 kr och det fanns skulder på 60 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 672 kr.

Bouppteckning efter Pehr Månsson som avled på Starrarp den 18 november 1922.

Den 12 februari 1923 förrättades bouppteckning efter änklingen Per Månsson i Starrarp som avlidit den 18 november 1922 och efterlämnat såsom arvingar i äktenskap ed förut avlidna hustrun Elna Kristiansdotter sammanavlade barnen:
sonen skräddaren Måns Persson Follin i Köpenhamn avliden men efterlämnade barn
dottern Johanna Persson, vistande i Amerika
dottern Anna Persson, vistande i hemmet
dottern Christina gift med Axel Svensson i Köpenhamn
dottern Elise, vistande i hemmet
dottern Kerstin, vistande i Köpenhamn
dottern Ingrid vistande i Köpenhamn
dottern Sofia gift med Carl Olsson i Köpenhamn
Fastigheten tre kappland jord avsöndrad från 381/4096 mantal Starrarp nr 5 upptages till taxeringsvärdet på 300 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 1355 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Månsfödd den 22 oktober 1857 i Starrarp. Måns Persson är soldat och flyttar till Huaröd den 30 augusti 1876 och därifrån emigrerar han till Danmark den 16 augusti 1880.
Johannafödd den 9 oktober 1859 i Starrarp. Johanna flyttar till Råby nr 3 i Hörby för att arbeta som piga. Johanna kommer tillbaka från Hörby 1880 och flyttar vidare till Lyby 1881. Från Lyby emigrerar Johanna till Nordamerika den 28 september 1882.
Christinafödd den 11 december 1861 i Starrarp. Emigrerar till Danmark den 3 juni 1881.
Annafödd den 22 mars 1864 i Starrarp. Arbetar som piga på olika platser i Lyby och hon emigrerar till Danmark 1890. Under tiden i Lyby föder Anna dottern Betty den 31 maj 1885.
Elisefödd den 19 november 1866 i Starrarp. Elise förblir ogift hela livet och hon avlider i Starrarp nr 5 den 10 mars 1933. Elise arbetar som hushållerska.
Kjerstifödd den 16 juni 1871 i Starrarp. Kersti emigrerar till Danmark den 16 maj 1891.
Ingrifödd den 24 juli 1874 i Starrarp. Emigrerar till Danmark den 16 februari 1892.
Sofiafödd den 12 februari 1878 i Starrarp. Emigrerar till Danmark den 4 november 1906.