Pehr Knutsson och Anna Håkansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 28 februari 1849 - 30 april 1858

Pehr Knutsson var född den 12 december 1976 i Torrlösa och han var gift med Anna Håkansdotter som var född den 23 juni 1792 i Torup, Norrvidinge. Anna var dotter till Håkan Påhlsson och hans hustru Boel Svensdotter. Familjen kom från Torrlösa 1848 . Anna avlider den 19 april 1857 i Vallarum nr 7 och i mitten av 1850-talet står Pehr som f.d. åbo och han avlider den 12 december 1867.

Bouppteckning efter Anna Håkansdotter som avled på Vallarum den 19 april 1857.