Pehr Jönsson och Hanna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 17 april 1878 - 10 februari 1894