Välj en sida

Pehr Jacobsson och Anna Jacobsson, född Ström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 15:16 (avregistrerat nummer) 22 augusti 1896 - 17 juli 1931
Vallarum 15:10 (avregistrerat nummer) 22 augusti 1896 - 17 juli 1931

Pehr Jacobsson var född den 25 maj 1863 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Jacob Larsson och hans hustru Hanna Mårtensdotter. Pehr och Anna köpte gården 1896 och flyttade dit 1897 från Svensköp. Pehr gifte sig den 21 november 1890 med Anna Ström som var född den 24 april 1862 i Svensköp, Anna var dotter till dragonen Esbjörn Ström och hans hustru Hedvig Larsdotter i Elmhult nr 1 i Svensköp. Pehr avlider i Vallarum nr 15 den 10 juli 1931 och Anna avlider den 31 december 1937 utav gallblåse- och bukhinneinflammation.

Barn

NamnBeskrivning
Albertinafödd den 2 april 1891 i Svensköp. Albertina Bengtsson, född Persson gifte sig men hon skiljer sig den 26 juni 1940. Albertina var bosatt på Vendelfridsgatan 13 i Malmö och hon avlider den 14 juni 1964.
Nilsfödd den 10 juli 1893 i Svensköp. Nils flyttade till Ystad den 17 november 1915. Nils Persson gifter sig den 2 januari 1916 med Emma Gustafva Palmqvist som var född den 16 september 1885 i Tryde. Familjen är bosatt i kvarteret Göken nr 1 i Ystad och Emma Gustafva avlider den 22 juni 1948 utav cancer i magen. Nils Persson som arbetar som linjearbetare avlider den 7 december 1967. Han var bosatt på kvarteret Disa nr 3 i Ystad.
Carl Johanfödd den 28 januari 1895 i Svensköp. Karl Johan Persson var en ogift man och han var bosatt på Vallarum nr 7 och där han bor fram till sin död den 8 februari 1978.
Gustav Ludvigfödd den 6 september 1899 i Vallarum. Gustav Ludvig Persson gifter sig den 8 september 1934 med Karin Kristina Persson som var född den 23 oktober 1901 i Fränninge. Familjen var bosatt på Vallarum nr 9 och där Gustav Ludvig avlider den 15 april 1958. Karin Kristina bor kvar i Vallarum nr 9 och hon avlider den 30 januari 1985.
Ivar Albertfödd den 3 juni 1902 i Vallarum. Ivar Albert Persson gifter sig den 9 augusti 1952 med Maria Linnea Persson som var född den 13 maj 1906 i Fränninge. Familjen var bosatt på Vallarum nr 7 och där Ivar Albert avlider den 14 oktober 1982. Senare är Maria Linnea bosatt på Solkullen i Vollsjö och där hon avlider den 15 oktober 1991.
Eloffödd den 17 augusti 1905 i Vallarum. Elof Jacobsson gifte sig den 24 maj 1930 med Anna Maria Jacobsson som var född den 30 oktober 1904 i Genarp. Familjen var bosatt på Dadelgatan 4 C i Svedala och där Anna Maria avlider den 31 januari 1984. Elof bor kvar på Dadelgatan och han avlider den 25 februari 1986.