Pehr Frenell

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:5 Högås (avregistrerat nummer) 10 januari 1919 - 17 oktober 1927