Pehr Bengtsson och Else Nilsdotter och Elna Olsdotter

Pehr Bengtsson var född den 18 septmber 1817 i Andrarum och han gifter sig med Else Nilsdotter född den 29 november 1823 i Långaröd. Else vat dotter till Frälsehemmans åbo Nils Nilsson och hans hustru Anna Olsdotter. Familjen kom till Vallarum 1853 från Långaröd. Else avlider den 17 juni 1869 av ej angiven orsak och Pehr gifter om sig den 2 april 1870 med Elna Olsdotter född den 7 februari 1834 i Andrarum. Familjen flyttar den 24 november 1886 till Borrestads Gård i Östra Sönnarlöv och där Elna avlider den 24 maj 1889. Pehr bor senare på Borrestad nr 14 där han avlider den 25 december 1899.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 25 mars 1849 i Långaröd. Pehr och Elses barn. Nils Pehrsson avlider den 22 april 1860 endast 11 år gammal utav ej angiven orsak.
Bengtfödd 22 juni 1851 i Långaröd. Pehr och Elses barn. Flyttar till Fränninge nr 8 den 24 oktober 1860.
Andersfödd den 15 februari 1860 i Vallarum. Pehr och Elses barn. Anders Persson gifte sig den 3 december 1887 med Augusta Persson, född Johnsson i Degeberga den 28 april 1863. Familjen är folkbokförd på Lyngby 19:20 i Everöd och där Anders avlider den 27 juli 1933 på Kristianstads lasarett utav åderförkalkning. Augusta bor kvar och hon avlider den 23 juli 1947 utav ålderdomssvaghet.
Nilsfödd den 6 oktober 1862 i Vallarum. Pehr och Elses barn. Flyttar till Everöd den 24 oktober 1881.
Olafödd 12 januari 1866 i Vallarum. Pehr och Elses barn. Avled den 12 januari 1866 och erhöll nöddop och han levde endast i fem timmar.
Ola född den 4 november 1868 i Vallarum. Pehr och Elses barn. Ola avled den 10 november 1868.
Hanna född den 22 februari 1869 i Andrarum. Elna Olsdotter barn. Avlider den 22 mars 1885.
Olafödd 6 juli 1872 i Vallarum. Pehr och Elnas barn. Ola Persson gifter sig och är bosatt i Degeberga 12:19 och han blir änkling den 27 november 1947. Ola avlider den 3 september 1950.
Peterfödd den 25 april 1875 i Vallarum. Pehr och Elnas barn. Avlider den 25 janauri 1876.