Pehr Andersson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 15 juli 1874 - 17 januari 1881
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 15 juli 1874 - 13 januari 1885

Pehr Andersson var född den 21 juni 1819 i Östra Sallerup och han var son till åbon Anders Pettersson och hans hustru Ingar Andersdotter i Kjölleröd nr 2 i Östra Sallerup. Pehr gifter sig med Elna Nilsdotter och dom bor kvar i Hovdahusen och där Pehr avlider den 1 juli 1890. Elna flyttar till Lund den 20 oktober 1898. Elna Nilsdotter avlider på en fattigvårdsinrättning i Lunds domkyrkoförsamling den 8 juni 1909.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd den 6 oktober 1854 i Östra Sallerup. Flyttade till Östra Sallerup den 8 november 1876. Anna Persson gifte sig den 18 oktober 1884 med Anders Persson som var född den 17 maj 1848 i Lyby. Anna arbetade som barnmorska och Anders var stationskarl. Familjen är bosatt i Lunds Domkyrkoförsamling och där Anna avlider i cancer den 27 maj 1924. Anders är senare bosatt i kvarteret Studenten nr 14 i Lund och han avlider den 20 januari 1934.
Oloffödd den 9 september 1860 i Östra Sallerup. Olof gifter sig den 29 december 1885 med Cecilia Olsson som var född den 27 september 1853 i Skepparslöv. Samma år tar han också över driften av föräldragården.
Nilsfödd den 12 september 1865 i Östra Sallerup. Nils Persson gifter sig den 28 juli 1900 med Agnes Maria Charlotta Johansson född den 24 januari 1878 i Sillhövda i Blekinge och dom är bosatt i kvarteret Skepparen IX, X i Malmö Sankt Petri församling. Nils arbetar som tidningsresande och redaktör och han avlider i cancer den 10 april 1920. Agnes Maria Charlotta flyttar senare till kvarteret Kulturen nr 10 i Lunds Domkyrkoförsamling och där hon avlider den 14 januari 1930.
Kjerstifödd den 7 april 1863 i Östra Sallerup. Kjersti Pehrsdotter flyttade till Fränninge nr 24 för att arbeta som piga. Kjersti emigrerar till Danmark den 28 september 1891.
Johannafödd den 20 oktober 1868 i Östar Sallerup. Johanna Pehrsdotter flyttade till Hörby den 30 oktober 1886 och hon emigrerar till Danmark 1894.
Elsefödd den 17 januari 1872 i Hovdahusen. Else Pehrsdotter avlider i Lund den 14 augusti 1890.
Andersfödd den 24 januari 1875 i Huvdahusen. Anders avlider den 30 januari 1875, sex dagar gammal.