Paul Ingvar Radlert

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:61 Thulins hus (aktuellt nummer) 25 mars 1981 -
Starrarps Ora 1:40 25 mars 1981 -

Paul Ingvar Radlert var född den 25 januari 1936 i Fränninge och han hade varit gift men skilde sig den 2 januari 1996. 1997 var han folkbokförd i Östra Torn i Lund och bosatt på Iliongränden 17 Bv i
Lund. Han avlider den 15 oktober 2000.