Pål Persson och Karna Hansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 26 maj 1847 - 15 januari 1874

Pål Persson var född i Vollsjö den 10 december 1813 och var son till Per Andersson och Elna Nilsdotter som var bosatta i Skogåhuset i Vollsjö. Den 15 juli 1848 gifter sig Pål med Karna Hansdotter som är åbodotter på Vallarum nr 7. Paret tar över skötseln av gården när Karnas pappa Hans avlider. Pål var sockenskräddare. Karna avlider den 28 november 1873 i oangiven sjukdom och begravdes den 28 november 1873. Pål avlider den 18 mars 1883 i en icke angiven sjukdom och begravs den 27 mars 1883.

Bouppteckning efter Pål Persson som avled på Vallarum den 18 mars 1883.

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd 3 september 1849 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 1 den 24 oktober 1870 för att arbeta som piga hos prosten Dahlberg. Stannar i tjänsten i fyra år och hon flyttar tillbaka till Vallarum nr 7 1874. Den 23 augusti 1890 gifter sig Elna med Anders Nilsson född 10 november 1850. Paret tar över skötseln av Elnas föräldragård. Anders var åboson på Vallarum nr 14 och var son till Nils och Bengta Persson.
Hansfödd 28 december 1851 i Vallarum. Avlider den 28 mars 1860 i oangiven sjukdom och begravdes den 6 april.
Hannafödd 27 maj 1855 i Vallarum. Avlider den 7 juni 1855 i oangiven sjukdom och begrovs den 17 juni.
Hannafödd 11 november 1856 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 1 den 24 oktober 1874 för att arbeta som piga hos prosten Dahlberg. Stannar i tjänsten i två år innan hon flyttar tillbaka till Vallarum nr 7 1876. Hanna flyttar till Tolånga 1892. Hanna gifter sig och är bosatt i Eggelstad nr 7 och där hon avlider den 9 februari 1922.
Kerstifödd 21 april 1860 i Vallarum. Avlider den 22 januari 1862 i oangiven sjukdom och begravdes den 2 februari 1862.
Kerstifödd 8 maj 1863 i Vallarum. Flyttar till Tolånga den 10 februari 1892. Kersti Johnsson, född Pålsson är gift och hon blir änka den 5 juli 1928. Hon är bosatt i Eggelstad nr 7där hon avlider den 25 april 1948.