P Löfdahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:44 (avregistrerat nummer) 15 juli 1874 - 6 februari 1875