övriga arvingar efter Maria Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
övriga arvingar efter Maria Persdotter 31 december 1889 - 3 september 1910